Deponeren jaarrekening

Deponeren jaarrekening Moet mijn bedrijf een jaarrekening deponeren? Een vraag die u wellicht bezig houdt. Onlangs is een wetsvoorstel ingediend dat uitvoering moet geven aan Europese regelgeving inzake de jaarrekening. Deze Europese regelgeving behelst onder andere de introductie van micro-ondernemingen, naast de al bestaande indeling van klein, middelgroot en groot.

In de Europese regelgeving staat vermeld dat de wetgeving uiterlijk 20 juli 2015 geïmplementeerd moet zijn. In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de wetgeving geldt voor financiële overzichten voor boekjaren die aanvangen op of gedurende 2016. Met andere woorden voor het eerst voor de jaarrekening 2016.

Micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen zijn BV’s die aan minstens twee van deze drie criteria voldoen:

  1. maximaal 10 werknemers
  2. maximaal € 700.000 omzet
  3. maximaal € 350.000 balanstotaal.

Ongeveer 94 procent van de circa 700.000 BV’s in Nederland valt onder deze definitie.

Deponeren jaarrekening; vooralsnog ook voor micro-ondernemingen

Volgens de nieuwe Europese regelgeving hoeven deze micro-ondernemingen niet langer hun beperkte jaarrekening apart te deponeren bij het Handelsregister. Uit het ingediende wetsvoorstel blijkt dat de Nederlandse regering niet van plan is deze lastenverlichting over te nemen. Een gemiste kans, omdat alle BV’s de verplichting hebben om balansinformatie op te nemen in hun belastingaangifte? Het doorzetten van deze informatie door de Belastingdienst aan het Handelsregister zou voldoende zijn om aan de regelgeving te voldoen.

Het NBA - Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants - heeft één en ander onder de aandacht gebracht van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie. Hopelijk draagt deze brief er toe bij dat de regering en het parlement daadwerkelijk een stap zetten om de administratieve lastendruk van bijna alle BV’s te verminderen.

In dezelfde Europese regelgeving is ook ruimte voor het oprekken van de grensbedragen voor kleine en middelgrote ondernemingen. Uit hetzelfde wetsvoorstel blijkt dat de Nederlandse regering deze mogelijkheid wel wil gaan benutten. Dit betekent dat minder BV’s verplicht zijn hun jaarrekening te laten controleren.

Wilt u meer weten over het deponeren van de jaarrekening?

Gerda Janssen  Neem contact op met Gerda Janssen (+31 6 18 45 67 56).
 
Geheel vrijblijvend maken we een afspraak en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen.
 
 
 
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00