Samenwerking controlepraktijk

De verplichtingen vanuit wet- en regelgeving, toezicht door de AFM en compliance namen de afgelopen jaren toe voor accountantsorganisaties en accountantskantoren. De eisen vanuit de praktijkopleiding voor registeraccountants zijn eveneens verzwaard gelet op het toenemend aantal verplichte (stage)uren aan assurance werkzaamheden. Voor veel kleinere organisaties heeft vorenstaande geleid tot het vrijwillig inleveren van de controlevergunning. Het aantal vergunningen is afgenomen van 471 in 2012 tot 338, zo was in januari 2017 te lezen in het Financieel Dagblad.

 

De toename van deze vereisten leidt ook tot extra tijdsbesteding en hiermede gepaard gaande hogere compliance kosten. Om aan de toegenomen eisen vanuit compliance te voldoen, is groei van de controlepraktijk noodzakelijk: meer opdrachten, maar ook meer medewerkers. Het werven van medewerkers in de controlepraktijk is ook een groot obstakel. Het behouden van huidige medewerkers is vaak nog lastiger voor een kleinere accountantsorganisatie mede getuige het artikel in het Financieel Dagblad d.d. 28 februari jl.

 

Samenwerking en het bundelen van krachten is belangrijk om kwalitatief goede controles uit te voeren. Naar onze mening is het controleren van de jaarrekening een specialisme. Dit geldt zowel voor wettelijke als vrijwillige controles binnen het (grotere) MKB. Hierbij staat centraal dat de accountantsorganisatie of het accountantskantoor betrokken wil blijven bij de huidige klanten, waarmee een goede band bestaat.

 

Hoe ziet u de toekomst van uw controlepraktijk tegemoet? Graag treden wij in overleg met accountantsorganisaties en –kantoren die in het kader van toenemende compliance eisen/opleidingseisen denken aan samenwerking met andere accountantsorganisaties.

 

Actan heeft een gemotiveerd en deskundig team van controlerend (assistent) accountants. Wij blijven altijd zoeken naar manieren om sneller, makkelijker of efficiënter een controle uit te voeren. Vaak met behulp van IT-oplossingen. Wij sparen kosten noch moeite om de kwaliteit van onze controles op peil te houden. Onze compliance officer  ondersteunt de accountantspraktijk  om tot optimale dienstverlening aan onze klanten  te komen alsmede aan de compliance vereisten te voldoen.

 

Mocht u hierover verder willen praten, dan kunt u contact opnemen met Maarten van Duijn via telefoonnummer 020-653 21 00.

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00