Aanpassing maximale duur 30% regeling

De 30%-regeling is bedoeld als compensatie voor de extraterritoriale kosten die expats in Nederland maken. Om deze regeling toe te passen, moeten zowel de werkgever als de werknemer gezamenlijk een verzoek indienen bij de belastingdienst. Hieruit moet blijken dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de werknemer afkomstig is uit een plaats die meer dan 150 km van de Nederlandse grens ligt;
  • hij de afgelopen twee jaar nog niet te veel in Nederland is geweest;
  • zijn inkomen hoog genoeg is; en
  • hij toestemming heeft van de Nederlandse Belastingdienst voor toepassing van de regeling.

De werking van de 30%-regeling is in 2017 geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat de meeste gebruikers de regeling maximaal vijf jaar toepassen. Van de overige gebruikers blijft een groot deel langdurig in Nederland wonen. Daar is de regeling niet voor bedoeld. In veel andere landen wordt de 30%-regeling ook maximaal vijf jaar toegepast. In de evaluatie van het regeerakkoord werd dan ook de aanbeveling gedaan om de maximale looptijd van de regeling terug te brengen naar vijf jaar.

De beschikking die de Belastingdienst afgeeft als er voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden was in 2012 al terug gebracht van tien jaar naar maximaal acht jaar.

Het ziet ernaar uit dat met ingang van 2019 werknemers die uit het buitenland komen en de 30%-regeling mogen toepassen, nog maar vijf jaar in aanmerking kunnen komen voor de 30%-regeling. Het terug brengen van de duur naar vijf jaar zal vermoedelijk gaan gelden voor bestaande en nieuwe gevallen.

In de Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling, welke onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, is dit verder uitgewerkt. Dit zal waarschijnlijk in de miljoenennota gepresenteerd worden welke op Prinsjesdag bekend gemaakt wordt.

Het is goed om nu alvast te beoordelen wat dit voor u en de werknemer inhoudt.

TIP !!

  • Ga na bij welke werknemers en vanaf wanneer de 30%-regeling wordt toegepast. Loopt de regeling in 2019 vijf jaar of langer, dan stopt de regeling waarschijnlijk direct.
  • Laat alvast een berekening maken wat het betekent voor het nettoloon van de werknemer en wat de werkgeverslasten worden.
  • Noteer in uw agenda wanneer een 30%-regeling afloopt en ga hierbij alvast uit van vijf jaar. Zo voorkomt u fouten in de loonaangifte.

Heeft u vragen over de aanpassing met betrekking tot de 30%-regeling? Neem dan vooral contact met ons op. U kunt contact opnemen met onze loonafdeling via 020-6532100 of via loonverwerking@actan.nl.

 

ramona-van-aalstede.jpg Ramona van Aalstede  Linkedin logo
Salarisadministrateur

E. ramona.van.aalstede@actan.nl
T. +31 20 653 21 00

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00