Waarom automatiseren belangrijk is

Kent u de vier productiefactoren nog? Dit zijn kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap. Ondernemerschap staat hierbij centraal, het gaat namelijk om het combineren van de drie andere productiefactoren. Afgelopen zomer was er sprake van een recordaantal snelgroeiende bedrijven*, dus dat kunnen we in Nederland best goed!

Natuur en arbeid zijn de oorspronkelijke productiefactoren. Kapitaal is een afgeleide productiefactor. Met de sterke economische groei (+ 3,3% in 2018) is kapitaal over het algemeen volop beschikbaar, de lage rentestanden zorgen er daarnaast voor dat investeringen relatief goedkoop zijn. En geïnvesteerd wordt er volop.

Natuur is voor een groot aantal bedrijven door digitalisering en robotisering minder belangrijk geworden, denk bijvoorbeeld aan dienstverleners en internetbedrijven. Voor productiebedrijven speelt dit natuurlijk wel nog een belangrijke rol.

De combinatie van economische groei, investeringen en het recordaantal snelgroeiende bedrijven heeft ook invloed op de laatste productiefactor: arbeid. Eind juni bereikte het aantal openstaande vacatures in Nederland een nieuw hoogtepunt (251.000). Wij merken zelf ook dat het steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen en zien dit ook bij onze klanten. Waar de ondernemersgeest goed is en er voldoende kapitaal beschikbaar is, zijn er onvoldoende arbeidskrachten om de werkzaamheden uit te voeren. Dit heeft een remmende werking op de groei van het bedrijf.

Tegelijkertijd biedt dit ook kansen. Verder automatiseren van uw processen kan een heel goede oplossing zijn om sneller en efficiënter te kunnen werken en uw groei door te zetten. Wellicht dat hier nog kansen voor uw onderneming liggen: denk bijvoorbeeld aan het verkoop- en inkoopproces of voorraadbeheer.

Zijn uw processen al zo efficiënt mogelijk ingericht? Wij denken graag met u mee!
 

*hiervan is volgens het CBS sprake als in drie achtereenvolgende jaren het aantal werknemers met gemiddeld 10 procent toeneemt (met een minimum van 10 werknemers). 

 

daniel-klerk-nieuw-close.jpg Daniël Klerk LinkedIn
Relatiebeheerder

E. daniel.klerk@actan.nl
T. +31 20 653 21 00

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00