Belastingherziening; storm in een glas water?

Belastingherziening: sotrm in een glas water?! 8 juli 2015

Eind vorig jaar spraken we tijdens ons eindejaarsseminar al over de toekomst van ons belastingstelsel. In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gaf het kabinet aan welke keuzes als startpunt dienden voor een belastingherziening: vereenvoudiging van het belastingstelsel in combinatie met minder belastingheffing op arbeid en meer belastingheffing op consumptie.

Medio juni kwam Staatssecretaris Wiebes van Financiën eindelijk met het vervolg: een brief over de herziening van het belastingstelsel. De hoofdlijnen van de beoogde hervormingen werden vooral onder druk van de media en gesprekken met oppositiepartijen bekend gemaakt. Het kabinet stelde de volgende maatregelen voor:

  • een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting en een verhoging van de kinderopvangtoeslag;
  • extra loonkostenvoordeel voor werkgevers die mensen met lage inkomens aannemen;
  • meer arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000;
  • verlaging van de inkomstenbelastingtarieven in de tweede en de derde schijf met circa 2%-punt;
  • verhoging van de inkomensgrens voor het toptarief. Mensen gaan pas vanaf een hoger inkomen het tarief van 52% betalen;
  • een volledige afbouw van de algemene heffingskorting.

Ook zou een wijziging van de belastingheffing over sparen en beleggen plaatsvinden: het tarief van 30% blijft ongewijzigd, maar er is een alternatief uitgewerkt voor het forfaitaire rendement van 4%. Het kabinet denkt aan een forfaitair rendement per vermogenstitel, zoals spaarsaldo, aandelenportefeuille en onroerend goed.

Andere mogelijkheden die genoemd werden om de lasten op arbeid te verlagen, de economische groei te bevorderen en het belastingstelsel te vereenvoudigen, zijn:

  • één btw-tarief, met uitzondering van voedingsmiddelen. Voor voedingsmiddelen blijft het lage btw-tarief van 6% gelden;
  • een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen. Met de opbrengst hiervan kan het vennootschapsbelastingtarief omlaag;
  • verdere vergroening;
  • verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.

De brief van de Staatssecretaris leidde tot een stortvloed aan reacties. Met name de beoogde wijziging in btw-tarief stuitte op veel kritiek. In plaats van het creëren van werkgelegenheid, was de vrees van diverse beroepsgroepen en belangenorganisaties dat banen juist op de tocht zouden komen te staan. Gevolg: nauwelijks twee weken na de aankondiging van de belastingherziening is deze alweer gesneuveld. De onderhandelingen over een belastingakkoord zijn gestaakt, de voorgestelde btw-verhoging is van de baan.

En nu? Nu is het afwachten welk deel van de plannen Prinsjesdag haalt. Naar verwachting zal een deel van de voorstellen voor lastenverlichting opgenomen worden in het Belastingplan 2016. Of deze voorstellen dan ook daadwerkelijk wet worden, zal de tijd ons leren. De aangekondigde grootschalige belastingherziening lijkt op dit moment echter niet meer dan een storm in een glas water te zijn. En dat is een gemiste kans!

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00