Een goed begin is het halve werk

Weet u nog wat u met uw echtgeno(o)t(e) in uw huwelijkse voorwaarden heeft opgenomen? Als wij een gesprek hebben met een klant over zijn of haar huwelijksgoederenregime gaat dat, in het geval er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, vaak als volgt:

Actan: “Hoe bent u gehuwd? In algehele of beperkte gemeenschap van goederen of hebben u en uw echtgeno(o)t(e) huwelijkse voorwaarden opgesteld?”

Klant: “We hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld.”

Actan: “Welke voorwaarden zijn u en uw echtgeno(o)t(e) overeengekomen en leeft u die ook na?”

Klant: “We zijn wel langs de notaris geweest, maar eerlijk gezegd zijn de huwelijkse voorwaarden in de lade gelegd en hebben wij daar niet meer naar omgekeken. We moesten wel iets verrekenen, maar dat hebben we niet gedaan.”

PATS, BOEM! Daar gingen de huwelijkse voorwaarden…

Veel stellen zullen zich hierin herkennen. Voor het huwelijk wordt uitvoerig nagedacht over wat privévermogen is en moet blijven, welke kosten aangemerkt worden als huishoudelijke kosten, en wie deze kosten moet voldoen. Vervolgens wordt dit gedurende het huwelijk echter niet geadministreerd. Pas als het huwelijk eindigt door een scheiding komen de huwelijkse voorwaarden weer op tafel. Maar om dan nog vast te stellen wat aan wie toekomt? Dat blijkt lastig. Als dit niet helder vastgesteld kan worden, is de rechter geneigd de afspraken in de huwelijkse voorwaarden opzij te schuiven. Er moet dan worden afgerekend alsof er een algehele gemeenschap van goederen is.

 

Herkent u zichzelf ook hierin?

Het is verstandig om, voordat er sprake is van kwaad bloed, met uw partner om de tafel te gaan en in een vaststellingsovereenkomst op te nemen wat op dit moment aan uw beiden toekomt. Uiteraard doet u er goed aan om dit vervolgens ook periodiek te blijven vastleggen. Een goed moment hiervoor kan het moment zijn dat wij de aangiften inkomstenbelasting voor u en uw echtgeno(o)t(e) hebben opgesteld. Natuurlijk kunnen wij u ondersteunen bij het vaststellen van de verrekening.

Overigens, vorige week schreven wij over (levens)testamenten als estate planning-tool. Wat veel mensen niet beseffen, is dat estate planning begint bij het vaststellen van het van toepassing zijnde huwelijksgoederenregime! Pas nadat is vastgesteld welk deel van het vermogen aan u toekomt en welk deel aan uw partner, kunt u de volgende stap zetten. En kan bekeken worden of het vanuit fiscaal oogpunt wenselijk is om alvast schenkingen te doen aan uw erfgenamen of dat u beter uw vermogen kunt laten vererven bij uw overlijden.

 

Ons advies

Wist u trouwens dat u tegenwoordig niet meer langs een rechter hoeft om tijdens uw huwelijk uw huwelijkse voorwaarden te wijzigen? Aangezien de huwelijkse voorwaarden een tweezijdige overeenkomst tussen u en uw partner is, zult u wel altijd samen moeten besluiten deze te wijzigen. Ons advies? Kijk bij belangrijke gebeurtenissen in uw leven wat de gevolgen zijn voor uw huwelijkse voorwaarden. En beoordeel in ieder geval elke vijf jaar of de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden nog overeenkomt met uw wensen. Dit adviseren wij ook te doen bij uw testament.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van een verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden? Wij staan graag voor u klaar. En als u toch bezig bent met het opstellen van de vaststellingsovereenkomst of de periodieke verrekening, kijkt u dan meteen of uw huwelijkse voorwaarden nog overeenkomen met uw wensen.

 

 

Jorine van der Waals
Jorine van der Waals
Belastingadviseur

jorine.van.der.waals@actan.nlemail
+31 6 52 36 01 64
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00