Er is één ding zeker in uw leven…

… op een dag komt u te overlijden. Een moment waar u waarschijnlijk liever nog niet aan denkt. Maar wat zomaar binnenkort kan zijn. Daarom twee belangrijke vragen: heeft u al nagedacht over (de verdeling van) uw nalatenschap? En heeft u daarbij rekening gehouden met de fiscale gevolgen?

Misschien denkt u bij de tweede vraag aan de gevolgen voor de erfbelasting of zelfs aan erfbelasting besparen door al tijdens uw leven schenkingen te doen aan uw erfgenamen. Maar er kunnen ook gevolgen zijn voor de inkomstenbelasting die u niet uit het oog moet verliezen. Want bent u ondernemer, dan zal uw overlijden ook gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting!

De Wet op de inkomstenbelasting 2001 merkt het overlijden van een ondernemer namelijk aan als stakingsmoment van zijn/haar onderneming. Is sprake van een aanmerkelijk belang in een vennootschap, dan wordt de overgang van de aandelen naar de erfgenamen aangemerkt als een fictieve vervreemding van de aandelen. Beide zorgen voor inkomstenbelastingheffing.

Het is echter mogelijk deze belastingclaim door te schuiven naar de erfgenamen. Daarvoor moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet, onder andere, de erfgenaam van een ondernemer de verkregen onderneming voortzetten. Bij een aanmerkelijk belanghouder kan de inkomstenbelastingclaim alleen naar de erfgenaam worden doorgeschoven voor zover de erfgenaam ondernemingsvermogen verkrijgt.

Wordt niet voldaan aan deze (of één van de andere) voorwaarden van de faciliteit voor de inkomstenbelasting, dan zal direct na uw overlijden moeten worden afgerekend met de belastingdienst. Belastingheffing voorkomen is dan alleen mogelijk op het moment dat u of uw partner in het jaar van uw overlijden beschikt over negatief inkomen of verrekenbare verliezen voor de inkomstenbelasting.

Verdiepen in de mogelijkheden is belangrijk

Onderstaande casus van Rechtbank Noord-Holland getuigt ervan dat het belangrijk is om al vóórdat het moment van overlijden daar is, u te verdiepen in de mogelijkheden om belasting te besparen: de weduwe van de overledene heeft aandelen verkregen in twee vennootschappen. De echtgenoten waren buiten gemeenschap van goederen gehuwd. De echtgenote heeft alle aandelen daarom verkregen krachtens vererving. Het overlijden van de erflater zorgt ervoor dat voor de inkomstenbelasting sprake is van een fictieve vervreemding van de aandelen. Omdat de bezittingen van de vennootschappen enkel uit beleggingen bestonden, kon geen beroep worden gedaan op de doorschuiffaciliteit van de inkomstenbelasting. De belastingclaim op de aandelen kon daardoor niet doorgeschoven worden door de erflater naar zijn echtgenote. Er moest daarom afgerekend worden met de belastingdienst over een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang van ruim € 70.000.000!

De weduwe dacht deze belastingheffing te kunnen voorkomen: de vennootschappen gaven nieuwe aandelen uit, die volledig deelden in de aanwezige winst. Met het volstorten van de nieuwe aandelen heeft de langstlevende partner een nieuw, maar economisch vergelijkbaar, aandelenbelang verkregen. De al bestaande aandelen (die de weduwe krachtens erfrecht had verkregen) daalden hierdoor in waarde. Vervolgens verkoopt de weduwe de ‘oude’ aandelen aan een door haar opgerichte stichting. Doordat de aandelen in waarde zijn gedaald, realiseert zij een verlies op de verkoop. Dit verlies wilde zij verrekenen met de winst van ruim € 70.000.000 die het gevolg was van het overlijden van haar man.

Rechtbank Noord-Holland vond deze route een stap te ver. Volgens haar is sprake van fraus legis: een samenstel van rechtshandelingen die enkel tot doel hadden het verijdelen van belastingheffing op een wijze die in strijd is met het doel en de strekking van de inkomstenbelasting. Er waren geen zakelijke motieven om deze structuur op te tuigen, uitsluitend fiscale motieven. En hoewel ‘op papier’ een verlies geleden werd, was dit economisch niet het geval: de echtgenote hield na deze ondernomen stappen immers opnieuw economisch en civielrechtelijk gezien hetzelfde belang in de vennootschappen. Zij moest dus nog steeds afrekenen over een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang van ruim € 70.000.000.

Meer informatie?

Wilt u weten of en hoe in uw situatie belastingheffing kan worden bespaard, uiteraard binnen de wettelijke kaders? Neem dan gerust contact met ons op. Dan kijken wij, samen met u, welke mogelijkheden er zijn.


jorinevanderwaals.jpg Jorine van der Waals linkedin.png
Belastingadviseur

E. Jorine.van.der.Waals@actan.nl
M. +31 6 52 36 01 64

 

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00