Het belang van een levenstestament

Vorige week hebben wij u laten zien dat het wettelijk erfrecht niet voor iedereen gunstig uitpakt en dat het verstandig kan zijn een testament op te stellen. Een testament stelt u op voor na uw overlijden, maar het is ook belangrijk om uw wensen voor als u nog in leven bent op papier te zetten. Dit noemen we een levenstestament. Mogelijk denkt u dat het opstellen van zo’n levenstestament pas nodig is als u op leeftijd bent. Met de volgende drie voorbeelden laten wij u zien dat dit zeker niet het geval is.

 

Voorbeeld 1: De eenmanszaak

U heeft een goedlopende eenmanszaak en verschillende werknemers in dienst. U bent echter de enige die zich bezighoudt met de financiën en u neemt zelfstandig alle zakelijke beslissingen. Heeft u er weleens over nagedacht wie deze beslissingen gaat nemen op het moment dat u hiertoe niet meer in staat bent? Wie zorgt dan dat de rekeningen worden betaald? En dat bijvoorbeeld uw werknemers hun salaris gewoon maandelijks blijven ontvangen? En stel dat u op jongere leeftijd een ongeluk krijgt of ziek wordt, en daardoor (tijdelijk) uit de roulatie bent. Dan wilt u toch dat uw onderneming doorgaat? Zodat u na uw ziekte de draad weer kunt oppakken? Al dit soort zaken kunt u regelen via een levenstestament.

 

Voorbeeld 2: Beslissingsbevoegdheid levenspartner

Bent u gehuwd, of heeft u een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract? Dan denkt u misschien dat uw partner bevoegd is om al uw belangen te behartigen. Dat is echter niet het geval! Stel u heeft samen met uw echtgeno(o)t(e) een eigen woning met twee verdiepingen: beneden de woonkamer en boven de slaapkamers en badkamer. Door een ongeluk bent u niet meer in staat om zelf beslissingen te nemen. Uw partner wil u graag verzorgen vanuit huis, maar u kunt moeilijk traplopen. Uw partner heeft een mooie gelijkvloerse woning gevonden die uitstekend voldoet aan jullie wensen en haar in staat stelt uw verzorging op zich te nemen. Om deze woning aan te kopen, moet de huidige woning worden verkocht. Zonder uw goedkeuring is dit niet mogelijk! Heeft u geen levenstestament? Dan zal uw partner via de rechtbank bewind voor u moeten aanvragen. Een procedure die, als u een levenstestament zou hebben opgesteld, overbodig zou zijn geweest.

 

Voorbeeld 3: Estate planning

Doet u aan estate planning en schenkt u jaarlijks aan uw (klein)kinderen of andere personen? In uw levenstestament kunt u opnemen dat uw gevolmachtigde(n) deze schenkingen namens u mag (mogen) blijven verrichten. Ook voor uw estate planning is een levenstestament dus een waardevol instrument!

Hoewel een levenstestament niet per se door een notaris opgesteld hoeft te worden, raden wij dit wel aan. Ook is het verstandig om in het Centraal Levenstestamentenregister te registeren dat u een levenstestament heeft opgesteld. De inhoud van uw levenstestament blijft overigens alleen inzichtelijk voor de notaris die deze heeft gepasseerd. Zo wordt uw privacy gewaarborgd. Overigens adviseren wij u om ook de gevolgmachtige(n) te informeren. En vergeet ook niet om andere belanghebbenden op de hoogte te brengen van uw levenstestament. Zo vindt uw huisarts het vermoedelijk fijn om ook zelf met u uw wensen te bespreken. Desgewenst kunt u het levenstestament splitsen in twee delen. Zo hoeft u aan belanghebbende met betrekking tot uw medische zaken niet direct ook uw financiële zaken kenbaar te maken.

 

Kortom

Het opstellen van een levenstestament is voor iedereen van belang! Overtuigd? De mogelijkheden van een levenstestament zijn eindeloos. Wij bespreken uw opties graag bij ons op kantoor onder het genot van een kop koffie. Als u tot het opstellen van een levenstestament wilt overgaan, zullen wij uw wensen met u uitwerken en de notaris instrueren. Vervolgens kunnen wij het conceptdocument dat de notaris opstelt voor u doornemen, zodat u dit met een gerust hart kunt laten passeren door de notaris.

Jorine van der Waals
Jorine van der Waals
Belastingadviseur

jorine.van.der.waals@actan.nlemail
+31 6 52 36 01 64 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00