Het levenstestament, wat houdt het in?

Het is in Nederland heel gebruikelijk om een testament op te laten stellen. Veel minder bekend, maar nu behoorlijk in opmars, is het levenstestament. Het levenstestament is een document waarin is uitgewerkt wie welke bevoegdheden van u overneemt op het moment dat u daartoe niet meer in staat bent. In het levenstestament kunt u personen aanwijzen die beslissingen mogen nemen over uw financiële administratie en/of uw medische verzorging. U bent vrij om te bepalen aan wie u deze bevoegdheden toe wilt bedelen.

Het verdient aanbeveling om in het levenstestament op te nemen dat de volmacht pas uitgeoefend kan worden nadat een ter zake van de medische situatie deskundige, onafhankelijke arts hierover een verklaring heeft afgegeven. De ruggengraat van het levenstestament is een algemene volmacht. Die volmacht moet zijn opgenomen in het levenstestament. Het levenstestament hoeft niet door een notaris opgesteld te worden. Dat mag uiteraard wel, maar het is ook goed mogelijk om het levenstestament op te laten stellen door uw financiële adviseur, omdat deze goed op de hoogte is van uw situatie en in veel gevallen al jaren uw vaste adviseur is.

Wat kan er zoal worden opgenomen in het levenstestament?

  • Wie een afzonderlijke of een gezamenlijke volmacht krijgen;
  • Wanneer de volmacht in gaat;
  • Hoe rekening en verantwoording afgelegd dienen te worden over de financiële situatie (aanwijzen toezichthouder);
  • Welke bevoegdheden onder de volmacht vallen (niet bedoeld om niet-genoemde bevoegdheden uit te sluiten, het gaat tenslotte om een algemene volmacht met verregaande bevoegdheden). Voorbeelden: bankzaken, persoonsgebonden budget, beheer beleggingen, vertegenwoordigingsbevoegdheid bij nalatenschappen en giften, verkoop woning bij verhuizing naar zorginstelling, bevoegdheid om beslissingen te nemen over een eventuele onderneming, al dan niet aangevuld met geneeskundige aangelegenheden als aanvragen zorg, medicijnen, behandelbeslissingen en indien gewenst zelfs een euthanasieverklaring. Dit laatste blijft een verzoek van uzelf en is niet afdwingbaar;
  • Maar het is binnen familieverhoudingen ook belangrijk om op te nemen welke bevoegdheden de gevolmachtigde heeft ten aanzien van handelingen waarbij hij of zij zelf partij is.

Het levenstestament iets voor u?

De belangstelling voor het levenstestament neemt toe. Ook wij merken dat er meer vraag is naar het levenstestament. Bijvoorbeeld op het moment als iemand ziek of al wat ouder wordt, maar ook in het geval iemand alleenstaand is of een partner heeft waarvan hij/zij verwacht dat diegene niet eenvoudig dit soort beslissingen voor een ander neemt. Kortom, er kunnen allerlei redenen zijn om nu stappen te zetten om een levenstestament op te stellen. Goed om te weten dat het levenstestament herroepelijk is zolang u wilsbekwaam bent.

Tip!

Wilt u een levenstestament opstellen, scheidt dan het financiële en het medische deel van elkaar in twee verschillende documenten. Het is namelijk zo dat steeds meer instellingen aan u zullen vragen of u een levenstestament heeft opgesteld en daarvan een afschrift willen ontvangen. In dat geval kunt u er voor kiezen om alleen het benodigde document af te geven en voorkomt u dat uw volledige wensen openbaar worden.

Tenslotte, hoe uitgebreider het levenstestament is ingericht, hoe meer verantwoordelijkheden er liggen bij degene aan wie de volmacht is verstrekt. Het is dan ook zaak om bewust iemand te kiezen voor deze taak en dit met die persoon af te stemmen. Misschien heeft u een kind dat prima uw medische volmacht zou willen aanvaarden, maar kiest u voor de bevoegdheden ten aanzien van uw financiële situatie liever iemand anders, wellicht zelfs een professional. Alles is mogelijk, dus denk er eens over na en maak gerust een afspraak met uw adviseur om hierover eens van gedachten te wisselen. Het kan u veel rust opleveren als zaken goed geregeld zijn.

 

jessica_close_small.jpg Jessica Verdel-van Eenennaam linkedin-logo.png
Sr. Belastingadviseur

E. jessica.verdel@actan.nl
M. +31 6 11 05 28 92

 

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00