Invoering AVG: nog 3 maanden te gaan!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018. De wet vervangt in alle Europese landen de huidige wetgeving op het gebied van privacy. In Nederland is die huidige wetgeving de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is op veel fronten scherper dan de Wbp. Noodzakelijk, want tegenwoordig worden veel persoonsgegevens digitaal en in de cloud verwerkt.

De belangrijkste verandering onder de AVG is strengere regelgeving voor het uitvragen, verzamelen, bewaren en gebruiken van persoonsgegevens. Ook wordt er van organisaties meer documentatie en verantwoording gevraagd. Je wordt verantwoordelijk én aansprakelijk voor de persoonsgegevens die je verwerkt.

Het is geen optie om de AVG te negeren of te hopen dat het allemaal wel meevalt. De gevolgen van niet voldoen aan de wetgeving worden namelijk groter dan nu het geval is. De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) kan boetes opleggen die kunnen oplopen tot 2% van de jaaromzet en - in het geval van schending van de verplichtingen rondom het melden van datalekken - zelfs tot maximaal 10% van de jaaromzet.

Het gaat om persoonsgegevens naar de verkeerde ontvanger, waarmee gegevens als namen, adressen, geboortedata, BSN, financiële of gezondheidsgegevens in verkeerde handen (kunnen) vallen.

Wat is een datalek? Mensen denken bij een datalek snel aan hackers, maar persoonlijke gegevens kunnen op veel andere manieren in gevaar komen. Denk daarbij aan het verlies van een laptop of USB-stick met privacygevoelige informatie. Overigens geldt hetzelfde voor verlies van persoonsgegevens die op papier staan.

Als u een dergelijk datalek niet binnen 72 uur meldt bij de AP riskeert u een boete! Om nog maar te zwijgen over reputatieschade. Cliënten zullen niet blij zijn wanneer zij erachter komen dat privégegevens niet met zorg worden behandeld.

Een datalek kan voorkomen worden door interne procedures, afsluiten van verwerkersovereenkomsten en het invoeren van de juiste IT-toepassingen. Bij Actan zijn we AVG-proof wat betreft onze cliënt- en medewerkersgegevens. Mocht u nog worstelen met de invoering van de AVG dan kunt u voor advies bij ons terecht!

 

Thijs Gertzen linkedin-logo.png
E. thijs.gertzen@actan.nl 
M. +31 6 12 47 69 50

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00