Lage of hoge WW-premie: hoe zit dat nu precies?

U heeft werknemers in dienst? Dan betaalt u voor hen premies werknemersverzekeringen. Deze werknemersverzekeringen beschermen uw werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Een van de werknemersverzekeringen waarvoor u premie betaalt, is de Werkloosheidswet (WW). Per 1 januari 2020 is de manier waarop het WW-premiepercentage wordt bepaald ingrijpend veranderd. Dit naar aanleiding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De gedifferentieerde WW-premie is niet langer afhankelijk van de sectorindeling, maar van het soort arbeidsovereenkomst dat u heeft afgesloten met de individuele werknemer. Maar wanneer betaalt u als werkgever nu welke premie? Wij leggen het u graag uit.
 

Zo werkt het
In basis is de nieuwe regeling simpel. Heeft de werknemer een vast contract? Dan betaalt u de lage WW-premie van 2,94%. Heeft de werknemer een flexibel contract? Dan betaalt u de hoge WW-premie van 7,94%.

Om in aanmerking te komen voor de lage premie moet het contract voldoen aan de volgende eisen: 

  • de arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen;
  • de arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde duur;
  • de contracturen per periode zijn eenduidig in de arbeidsovereenkomst vastgelegd; er is dus geen sprake van een oproepovereenkomst.

Stilzwijgende omzetting is niet voldoende

Zet u een tijdelijk contract om naar een vast contract? Dan is een stilzwijgende verlenging niet voldoende om aanspraak te mogen maken op de lage premie. U moet als werkgever een schriftelijk bewijs in uw administratie hebben van het vaste contract met de werknemer. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste.

Dit schriftelijke bewijs kan bestaan uit een nieuw contract, een bijlage bij het tijdelijke contract (ook wel addendum genoemd), of een bevestigingsbrief. Let er hierbij op dat zowel  de werkgever als de werknemer dit (digitaal) ondertekenen!

Een vast contract is geen garantie voor een lage premie

Helaas is een vast contract geen garantie voor een lage premie. In de regeling zijn namelijk een aantal antimisbruikbepalingen opgenomen. Zo kan het zijn dat u als werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met terugwerkende kracht het hoge percentage moet toepassen. Bijvoorbeeld indien de dienstbetrekking binnen twee maanden na aanvang wordt beëindigd. Of als uw werknemer door overwerk binnen een kalenderjaar 30% meer uren betaald krijgt dan in het contract is vastgelegd. In het laatste geval is namelijk blijkbaar geen sprake geweest van een eenduidige arbeidsomvang. Dit is overigens alleen van toepassing op arbeidsovereenkomsten met een afgesproken arbeidsomvang van minder dan 35 uur. Een belangrijke tip is dan ook: houd u als werkgever goed bij hoeveel uur in het contract staat en hoeveel uur de werknemer daadwerkelijk werkt.

Deze laatstgenoemde bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het Coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Om deze onbedoelde effecten weg te nemen is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk is voor de uitvoering, is ervoor gekozen om zowel 2020 als 2021 een generieke uitzondering te maken voor de 30% herzieningssituatie. Een generieke oplossing geldend voor alle werkgevers, voorkomt daarnaast onduidelijkheid over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen. Geen enkele werkgever hoeft dus over de jaren 2020/2021 de WW-premie op grond van die situatie te herzien.

Wilt u meer weten over de lage en de hoge WW-premie en de gevolgen daarvan voor uw onderneming? De loonspecialisten van Actan helpen u graag verder. Neemt u vrijblijvend contact met ons op via 020-653 21 00.

Annet de Vries


Annet de Vries
Hoofd Loonverwerking en advies

annet.de.vries@actan.nl
+31 6 46 38 56 01


 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00