Minimumloon vanaf 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is definitief de eerste stap gezet in het aanpassen van het wettelijk minimumloon. De minimumloonleeftijd is verlaagd van 23 naar 22 jaar en het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar is verhoogd. Daarnaast zijn de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 geïndexeerd.


Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.


22-jarigen

Vanaf 1 juli 2017 moet een werknemer van 22 jaar 100% van het minimumloon gaan verdienen tegenover 85% voorheen.

21-jarigen

Met ingang van 1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op 85% van het mini-mumloon en per 1 juli 2019 zelfs op 100%.

18- tot en met 20-jarigen

Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar gaat het percentage van het minimumloon (de basis voor het minimumjeugdloon) in twee stappen omhoog.

Kostenstijging

De samenloop van de verhoging van het minimumloon, het optrekken van de jeugdloonpercentages en de daling van de leeftijdgrens voor het volwassen jeugdloon betekenen voor u een lastenverzwaring die flink kan aantikken.

Minimumjeugdloonvoordeel

Om u als werkgever tegemoet te komen in deze lastenverzwaring is door de overheid een compensatieregeling in het leven geroepen met de naam ‘Minimumjeugdloonvoordeel’. De tegemoetkoming heeft als basis de leeftijd op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar en het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar. De tegemoetkoming bedraagt een vast bedrag per uur, daarnaast geldt er een jaarmaximum.

Wet tegemoetkomingen loondomein

Deze wet, die eveneens een tegemoetkoming biedt voor de loonkosten, wordt in twee stappen ingevoerd:

  • Per 1 januari 2017 gaat het lage-inkomensvoordeel in (zogenaamde LIV). Hierover zal ik u binnenkort nog nader informeren via een aparte blog.
  • Per 1 januari 2018 worden de bestaande premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer vervangen door loonkostenvoordelen.

Op een later moment dit jaar zal ik u hierover informeren.


Vanaf 1 juli 2017 gelden de volgende bruto minimumlonen per uur:

Tabel1


Let op: de uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum.
Bruto minimumlonen per 1 juli 2017 (bij volledig dienstverband in euro’s)


tabel2


De bedragen in deze tabel gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin de werknemer werkt of de afspraken die gemaakt zijn.

Meer weten over de wijzigingen in het minimumloon?

Het is van belang om na te gaan of de veranderingen impact hebben op de salarisverwerking van uw onderneming.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de afdeling salarisverwerking en personeelsadvies (Ramona, Bianca, Irma of Annet)  +31 (0)20 6532100. Zij helpen u graag verder.  

 
LinkedIn Daniël Klerk Annet de Vries    //actan.nl/medewerkers/annet-de-vries-2-1498860603.jpg
Hoofd Loonverwerking- en advies

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00