Pas op met lenen van de eigen BV!

money.jpg

Het is er: het verwachte wetsvoorstel dat de mogelijkheden voor dga’s om geld te lenen van hun BV inperkt. Weet u het nog? In het Belastingplan 2019 werd volkomen onverwacht een regeling aangekondigd die moest tegengaan dat directeur-grootaandeelhouders onbeperkt geld kunnen lenen van hun BV.

Uitstel of afstel?

De dga is meestal nauw verbonden met zijn vennootschap en heeft vaak de doorslaggevende zeggenschap: hij kan invloed uitoefenen op de hoogte van zijn loon, hij kan bepalen of winsten al dan niet uitgekeerd worden én hij kan feitelijk beschikken over de gelden van de vennootschap. En dus bepalen in welke vorm hij geld opneemt uit de BV: als salaris (progressief belast tegen een toptarief van 51,75%), als dividend (belast tegen 25%) of als lening (niet belast). Dat is de wetgever een doorn in het oog: op die manier kan een dga belastingheffing namelijk langdurig uitstellen. En soms is uitstel ook afstel. Dat dat niet gewenst is, kan ik begrijpen. Oók dat maatregelen getroffen worden om dat tegen te gaan. Maar het wetsvoorstel dat er nu ligt, vind ik op onderdelen wel kort door de bocht.

Excessief lenen

Het wetsvoorstel wil daarom excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen gaan. De vraag is dan: wat is excessief lenen? Volgens de wetgever is daarvan sprake als het totaal aan schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap(pen) meer dan € 500.000 bedraagt. Dit gaat dus niet alleen om een rekening courant die de dga bij zijn vennootschap heeft, maar bijvoorbeeld ook om de hypotheek voor de eigen woning of schulden in verband met privé gehouden andere onroerende zaken.

Of een lening onder zakelijke voorwaarden is aangegaan, is niet relevant. En daar heb ik moeite mee: als een lening onder zakelijke voorwaarden is aangegaan, waarbij rente, aflossing en zekerheden overeen zijn gekomen en nageleefd worden, wat is dan het bezwaar tegen lenen van de BV? En helemaal als het ook mogelijk zou zijn geweest om een zelfde financiering van bijvoorbeeld een bank te krijgen? Het verstrekken van een lening aan de dga kan voor de BV immers ook een goede belegging van gelden betekenen. Zeker bij de huidige rentestand: een spaarrekening levert immers niks op. Wanneer op deze manier een hoger (zakelijk!) rendement gerealiseerd kan worden, kan daar toch geen bezwaar tegen bestaan?

Voordeel

Is het totaalbedrag van alle schulden meer dan € 500.000, dan moet de dga het meerdere in zijn aangifte inkomstenbelasting aangeven als voordeel uit aanmerkelijk belang en daarover inkomstenbelasting betalen. Het tarief is nu nog 25%, maar zal de komende jaren oplopen tot 26,90%.

En heeft u naast schulden ook vorderingen op de BV? Dan heeft dat geen effect: deze worden niet met elkaar gesaldeerd. En dat is vreemd: waarom wordt niet gekozen voor een algebraïsche benadering en naar het totaal van schulden aan en vorderingen op de BV gekeken? Zeker omdat de beoordeling een momentopname betreft (namelijk de stand per 31 december) moet het toch niet al te moeilijk zijn om vorderingen en schulden te salderen en dan te beoordelen of de € 500.000-grens overschreden wordt.

Overgangsrecht

Voor eigenwoningschulden komt in elk geval overgangsrecht. En na inwerkingtreding van het wetsvoorstel, naar verwachting per 1 januari 2022, kunnen nieuwe eigenwoningschulden ook van de regeling uitgesloten worden, mits de dga voor deze schulden een notarieel recht van hypotheek vestigt ten gunste van de vennootschap.

En nu?

Op dit moment is het slechts een wetsvoorstel, waar een raadpleging over plaatsvindt via internet. Deze internetconsultatie is recent gestart, maar er zijn al meerdere reacties op gekomen. Ik verwacht dat er de komende periode nog meer reacties zullen volgen, die ingaan op niet logische elementen van het wetsvoorstel. Het is dus goed mogelijk dat de definitieve regeling nog aangepast wordt. Ik hoop dat dat nog gaat gebeuren, zodat de regeling rechtvaardiger wordt.

U heeft in elk geval tot 1 januari 2022 de mogelijkheid om maatregelen te treffen en te voorkomen dat u last heeft van de gevolgen van deze wetgeving!
 

birgitta-van-antwerpen.jpg Birgitta van Antwerpen linkedin.png
Sr. Belastingadviseur

E. birgitta.van.antwerpen@actan.nl
M. +31 6 46 38 56 50

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00