Pensioen in eigen beheer: afkopen, omzetten of niets doen?

Op 1 april 2017 is eindelijk het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden; je zou bijna denken dat het een 1-april-grap is! Maar niets is minder waar.

Er is lang over gesproken en tijdens het wetgevingsproces was nog sprake van een kleine kink in de kabel: dit omdat de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs vragen had gesteld over de waardering van toekomstige indexatie van pensioenen: zou deze last in een keer ten laste van het resultaat gebracht kunnen worden? Het wetsvoorstel is vervolgens zodanig aangepast, dat dat in elk geval niet mogelijk is; dat zou namelijk ongewenst zijn (lees: minder belasting opbrengen).

En nu?

Hoe moet een dga nu verder? Is het noodzakelijk om direct actie te ondernemen? Dat hangt er vanaf! Dat is inderdaad een antwoord dat belastingadviseurs typeert, maar het is wél waar.

Belangrijk is in elk geval dat op vrij korte termijn een beoordeling gemaakt wordt: welke keuze past het beste bij uw situatie? Er zijn namelijk drie mogelijkheden waaruit gekozen moet worden:


1.    U kiest voor afkoop: dan is redelijke haast geboden. Tenminste, als u wilt profiteren van de korting van 34,5%. Als u namelijk besluit uw pensioen in eigen beheer in 2017 af te kopen, wordt van de waarde van de pensioenpot (voor zover deze op 31 december 2015 aanwezig was), slechts 65,5% in de belastingheffing betrokken. De aangroei van de pensioenpot in de periode 1 januari 2016 tot en met het moment van afkoop, wordt wél voor 100% in de belastingheffing betrokken. In 2018 en 2019 kunt u ook nog aanspraak maken op een korting, maar deze is dan wel lager (25%, respectievelijk 19,5%). Dus 2017 is het jaar waarin het moet gebeuren! Belangrijk is dan wel dat het geld om de verschuldigde loonheffingen te betalen, aanwezig is. En dat zou voor een aanzienlijk aantal dga’s wel eens een bottleneck kunnen zijn.


2.    Wilt of kunt u niet afkopen, dan kunt u het pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). De pensioenpot blijft dan in stand en wordt ieder jaar verhoogd met een door de wetgever te bepalen rente (die in elk geval op dit moment heel laag is). De lasten voor de vennootschap nemen dus af. Vervolgens zal de ODV uiterlijk vanaf AOW-leeftijd in 20 jaar tijd uitgekeerd worden. Komt u als rechthebbende gedurende deze periode te overlijden, dan gaat de uitkering over op uw erfgenamen; deze zullen de uitkering dan met elkaar moeten delen. Moet u nu meteen beslissen of u over gaat naar een ODV? Nee, daar heeft u de tijd voor tot en met 2019. Dus als u dat overweegt, heeft u minder haast met het nemen van de beslissing.


3.    Ziet u ook de ODV niet zitten? Of vindt u het een prettige gedachte om jaarlijks pensioen te ontvangen van uw BV? Dan doet u niets! Er verandert dan ook niets voor u: het pensioen wordt levenslang uitgekeerd vanaf uw pensioendatum. En bedenkt u in de loop van de jaren tot en met 2019 dat u tóch een andere keuze wilt maken, dan kan dat!

Natuurlijk spelen financiële afwegingen een zeer belangrijke rol bij de keuze die u maakt, maar u kunt ook andere redenen hebben om een bepaalde keuze te maken: misschien wilt u de BV opheffen, zodat uw financiële situatie eenvoudiger en overzichtelijker wordt. Ook dat kan een reden zijn om te kiezen voor afkoop. Dus niet alle motieven voor een keuze zijn eenvoudig in een rekenmodel te vatten. Daarom is het belangrijk dat u goed met uw adviseur overlegt over de keuze die het beste bij u past!

En tot slot: kiest u voor afkoop of de ODV, dan moet u dat binnen een maand na uw keuze melden bij de belastingdienst! Vergeet u dat, dan heeft dat zeer vervelende gevolgen: uw pensioenaanspraak wordt dan als ‘onzuiver’ beschouwd: afrekening volgt tegen 52% te vermeerderen met revisierente van 20%; een effectieve heffing dus van 72%.

Of de soep daadwerkelijk zo heet gegeten wordt als deze wordt opgediend, is de vraag, maar ik zou het risico niet willen lopen!


Birgitta van Antwerpen  

Heeft u vragen of wilt u overleggen over uw pensioen?

 Neem contact op met Birgitta van Antwerpen (+31 20 653 21 00).

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00