Standard Business Reporting

Sinds boekjaar 2016 is het publiceren van de jaarrekening op papier voor kleine - en micro* ondernemingen niet meer mogelijk. De publicatie dient digitaal te worden gedaan. Heeft u uw jaarrekening al digitaal gepubliceerd?

Vanaf het huidige boekjaar (2017) is het ook voor middelgrote* rechtspersonen verplicht om de jaarrekening te publiceren via Standard Business Reporting (SBR). Deze wijziging in de manier van publiceren wordt namelijk gefaseerd doorgevoerd.

SBR is een manier van elektronische gegevensuitwisseling waarbij gebruik gemaakt wordt van eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Door deze nieuwe manier van publiceren wordt getracht een efficiency voordeel alsmede hogere kwaliteit te behalen. Doordat instanties zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en diverse banken middels XBRL nu allemaal ‘dezelfde taal spreken’, zijn er eveneens geen interpretatieverschillen meer en bestaat er een kleinere kans op fouten.

Actan adviseurs & accountants biedt daarom aan al haar klanten Cliënt Online aan. Middels deze portal kunt u uw documenten inzien, accorderen en verzenden naar bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel via SBR. Lees hier meer over op //actan.nl/actan-online/.

Heeft u uw jaarrekening nog niet digitaal gepubliceerd, of weet u niet precies hoe dit in zijn werk gaat? Neem contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!

 

*Ondernemingen worden ingedeeld in verschilldende bedrijfsklasses. Op twee achtereenvolgende balansdata moet voldaan zijn aan twee van de drie criteria om in een bepaalde klasse te vallen:

 

Micro

Klein

Middelgroot

Personeelsleden in fte

< 10

<50

<250

Balanstotaal

­< € 350.000

­< € 6.000.000

­< € 20.000.000

Omzet

< € 700.000

< € 12.000.000

< € 40.000.000

 

LinkedIn Mike Groot  Mike Groot
Assistent Accountant Audit
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00