Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen (SLIM-subsidie)

Vanaf 2020 heeft de Rijksoverheid een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers, namelijk de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen).

De subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op een leven lang ontwikkelen. Wij willen u via deze mail proactief informeren over deze subsidievorm.

Subsidie wordt verstrekt voor:

 • Doorlichting van de onderneming gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming (opstellen opleidings- en ontwikkelplan).
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen.
 • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 • Het gedurende enige tijd aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg (geen BOL of BBL) bij een erkend leerbedrijf.

De subsidie kan in de volgende periode worden aangevraagd:

 • 1 tot en met 30 september 2020

Individuele mkb-ondernemingen kunnen per aanvraag maximaal € 24.999 ontvangen.


Stappenplan aanvragen SLIM-subsidie

Stap 1

U dient zichzelf te registreren als aanvrager via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.
Dit kan vanaf volgende week!

Stap 2

Daarna logt u in en voegt u bij tab ‘Mijn regelingen’ de registratie voor de regeling SLIM toe. 
Let op het juiste type aanvrager.

Stap 3

Vervolgens dient u een volledige aanvraag in: 

 • E-formulier;
 • Mkb-verklaring;
 • De-minimisverklaring;
 • Activiteitenplan en begroting, voor samenwerkingsverbanden is er een apart sjabloon beschikbaar;
 • Samenwerkingsovereenkomst, indien van toepassing;
 • Schriftelijke machtiging (indien de aanvraag wordt ingediend door de loonafdeling van Actan adviseurs & accountants). Deze machtiging is vormvrij en kan door ons worden opgesteld.

Na sluiting van het tijdvak ontvangt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en een projectnummer. Wanneer er sprake is van overvraging, wordt er geloot. Aanvragen die op het moment van loting nog niet volledig zijn, belanden achteraan in de rij op het moment dat ze wel compleet zijn.

Wanneer u denkt dat de SLIM-subsidie iets voor u is, dan kunt u contact opnemen met Annet de Vries (+31 6 46 38 56 01) voor het indienen van de aanvraag. Heeft u nog aanvullende vragen? Dan horen wij dat graag.
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00