Teruggaaf btw oninbare vorderingen sinds 1 januari 2017 eenvoudiger

8 maart 2017

Als blijkt dat een factuur (gedeeltelijk) niet zal worden voldaan, kan de eerder afgedragen btw worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Tot 31 december 2016 kon u de btw terugvragen zodra vaststond dat de facturen waar de btw op ziet niet (geheel) werden betaald. U moest de btw in een apart teruggaafverzoek terug vragen. Dit verzoek moest u doen binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin was gebleken dat de factuur niet zou worden betaald. De correctie vond uiterlijk twee jaar nadat de facturen opeisbaar zijn geworden plaats. Helaas bestond nogal eens onduidelijkheid over de vraag wanneer de btw teruggevraagd kon worden en was de teruggaafprocedure omslachtig. Daarom gelden sinds 1 januari 2017 eenvoudigere regels.

Nieuwe regels per 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 wordt de maximale termijn van twee jaar verkort naar één jaar. U kunt de btw op oninbare vorderingen in ieder geval terugvragen één jaar na het opeisbaar worden van de factuur. Zodra buiten twijfel vast staat dat de factuur niet betaald wordt, wordt de termijn van een jaar verder verkort. Het teruggaafverzoek mag u opnemen in de reguliere periodieke btw-aangifte.

Er geldt overgangsrecht voor facturen die opeisbaar zijn vóór 1 januari 2017, maar waarvan voor die datum nog niet is gebleken dat die (gedeeltelijk) onbetaald zullen blijven. Voor deze facturen geldt de verkorte termijn van maximaal een jaar. Deze termijn loopt vanaf 1 januari 2017.
Ontvangt u alsnog een betaling op een oninbare vordering, dan moet  u de al teruggevraagde btw opnieuw afdragen aan de belastingdienst.


In het kort

In 2016 opeisbaar en oninbaar? Binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de factuur niet zal worden betaald een separaat teruggaafverzoek indienen bij de belastingdienst.

 In 2016 opeisbaar, na 1 januari 2017 oninbaar? Btw op de eerste van de twee volgende momenten terugvragen:

1) Zodra de termijn van een jaar is verstreken (Deze verkorte termijn loopt vanaf 1 januari 2017)

2) Of zoveel eerder als binnen dat jaar is gebleken dat de factuur niet betaald zal worden. Teruggaafverzoek meenemen in uw reguliere btw-aangifte.

 In of na 2017 opeisbaar en oninbaar? U kunt de btw op oninbare vorderingen in ieder geval terugvragen één jaar na het opeisbaar worden van de factuur. Deze termijn kan verder verkort worden zodra buiten twijfel vast staat dat geen betaling zal worden gedaan. Het teruggaafverzoek mag worden opgenomen in de reguliere periodieke btw- aangifte.


Heeft u vragen of wilt u overleggen over uw btw- vraagstukken?

Jessica  Neem contact op met Jessica Verdel (+31 20 653 21 00).
 
Geheel vrijblijvend maken we een afspraak en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen.

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00