Toekomst accountantsberoep

26 september 2014

Gisteren, donderdag 25 september, heeft de werkgroep toekomst accountantsberoep haar rapport gepresenteerd.  Deze werkgroep, die bestaat uit jonge accountants, heeft de afgelopen zomer gewerkt aan een omvangrijk pakket aan maatregelen. Dit om het vertrouwen in de sector en de accountant te herstellen.

De voorgestelde maatregelen richten zich met name op de controlepraktijk. Deze maatregelen dragen als je het mij vraagt bij aan het vertrouwen in de sector en ons beroep. De politiek en de toezichthouder AFM hebben positief gereageerd op de maatregelen.

Binnen ons kantoor hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van onze werkzaamheden. De door de werkgroep voorgestelde maatregelen sluiten daarbij aan. We moeten er wel voor waken niet door te slaan in extra regels en nog meer checklisten.

Belangrijker is de attitude van de accountant.

Deze moet gericht zijn op continue verbetering van de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole. Een accountant die staat voor een betrouwbare jaarrekening. Maar ook een accountant die inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en gebruik maakt van IT-oplossingen en data-analyse in zijn controle.

Als jonge accountant wil ik graag op die manier aan de slag met ons vak!

maarten-van-duijn    Maarten van Duijn
   manager Actan accountants & adviseurs 
   linkedIn
 
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00