Vakantiegeld en vakantiedagen over extra gewerkte uren

Minimumloon over gewerkte uren

Vanaf 1 januari 2018 zijn werkgevers verplicht om over alle gewerkte uren gemiddeld het minimumloon te betalen. Dit gaat om de uren die volgens het contract worden gewerkt en over de uren die naast de afgesproken contracturen worden gewerkt.
 

Tijd voor tijd uren

Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om een tijd-voor-tijd-regeling af te spreken, alleen wanneer dat in de cao is opgenomen. Tot die tijd moet dit vooraf met de werknemer schriftelijk overeen zijn gekomen.

Wettelijk is bepaald dat de tijd voor tijd uren vóór 1 juli van het jaar na het kalenderjaar waarin de extra uren zijn gemaakt, moeten zijn opgenomen. Wanneer deze uren dan niet zijn opgenomen, moeten deze worden uitbetaald.
 

Vakantietoeslag over overwerk

Vanaf 1 januari 2018 is over overuren vakantietoeslag verschuldigd. Er is geen overgangsregeling van toepassing. Over de uren die in 2018 worden uitbetaald moet vakantietoeslag worden berekend.

Tip: Wanneer werkgevers dit over de overwerkuren van 2017 willen voorkomen, dient er in 2017 uitbetaald te worden.
 

Meeruren

Meeruren zijn uren die de werknemer extra werkt totdat het aantal uren is bereikt dat bij een werkgever als fulltime wordt gezien. Een werknemer die 24 uur per week werkt, kan per week 16 meeruren werken als het aantal fulltime uren per week 40 is. Over deze meeruren zijn vakantiegeld en vakantiedagen verschuldigd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen fulltime en parttime werknemers.
 

Loon waarover vakantietoeslag wordt berekend vanaf 1 januari 2018

Over het loon wordt vakantietoeslag berekend. Onder loon valt:

  • onregelmatigheidstoeslagen
  • loon over reisuren
  • loon over verschoven uren
  • zondagtoeslagen
  • bereikbaarheidstoeslag
  • overige toeslagen
  • enz.


Winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen vallen niet onder het loon waarover vakantietoeslag is verschuldigd.

 

bianca-van-duijker.jpg

Bianca van Duijker linkedin-logo.png
Salarisadministrateur

E. bianca.van.duijker@actan.nl
T. +31 20 653 21 00

 

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00