Verplicht basiscontract arbodienstverlening

Per 1 juli 2018 moeten alle werkgevers een basiscontract met een arbodienstverlener hebben afgesloten. De belangrijkste reden voor het aanpassen van de Arbowet is dat de wetgever van mening is dat preventie belangrijker moet zijn en dat de betrokkenheid van de werkgever en de werknemer moet worden versterkt.

Het basiscontract bevat een aantal verplichte onderdelen: de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts.

In het basiscontract staat bij welke taken de arbodienst of bedrijfsarts de werkgever moet ondersteunen:

  • ziekteverzuimbegeleiding;
  • het toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
  • het uitvoeren van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
  • de aanstellingskeuring.

Enkele nieuwe wettelijke verplichtingen zijn:

  • werknemers hebben recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts;
  • de manier waarop het overleg tussen de bedrijfsarts, preventiemedewerker en de OR is geregeld;
  • bezoek van de bedrijfsarts op de werkplek;
  • werknemers hebben recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts;
  • de arbodienst en de bedrijfsarts moeten een goede klachtenprocedure hebben;
  • de bedrijfsarts moet adviseren over de preventie en is verplicht om beroepsziekten te melden.

bianca-van-duijker.jpg

Bianca van Duijker linkedin-logo.png  
Salarisadministrateur

E. bianca.van.duijker@actan.nl
T. +31 20 653 21 00

 

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00