Welke kosten zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting?

Op familieverjaardagen is er altijd wel die handige oom die precies denkt te weten wat je allemaal terug kunt krijgen van ‘de belasting’ en daar dan ook graag flink over opschept. In de praktijk blijkt dat bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting, al dan niet moedwillig, veel fouten worden gemaakt bij het onderdeel aftrekposten. In de wet is een heel scala aan aftrekposten voor particulieren opgenomen, maar in deze blog beperk ik mij tot drie aftrekposten die veel voorkomen: de hypotheekrenteaftrek, de specifieke zorgkosten en de scholingskosten.

Hypotheekrenteaftrek

Eén van de bekendste aftrekposten is toch wel de hypotheekrenteaftrek. Dit komt vooral doordat de hypotheekrenteaftrek politiek een heet hangijzer is. Het is algemeen bekend dat de betaalde hypotheekrente in een jaar aftrekbaar is in box 1. Minder bekend is dat bij het aanschaffen van een woning meerdere kosten aftrekbaar zijn. Om er een paar te noemen:

  • kosten van een hypotheekadviseur;
  • notariële kosten die samenhangen met de hypotheek;
  • taxatiekosten voor het verkrijgen van de hypotheek; en
  • eventuele kosten voor het verkrijgen van de nationale hypotheek garantie.

Deze kosten zijn aftrekbaar in het jaar van aanschaf van de woning en kunnen zorgen voor een behoorlijke aftrekpost. Zo kost een hypotheekadviseur al gauw een paar duizend euro. Deze aftrekpost levert u dus meestal honderden euro’s op!

Specifieke zorgkosten

Een andere aftrekpost waar men nog weleens de mist mee in gaat is de aftrek van zorgkosten. Het is namelijk niet zo dat de kosten van álle medicijnen die u aanschaft aftrekbaar zijn. Dit kan alleen bij medicijnen op doktersrecept. Verder zijn brillen en gehoorapparaten uitgesloten van aftrek, maar overige medische hulpmiddelen zijn wel aftrekbaar. Denk dan aan een rolstoel, krukken of een prothese.

Wat bij veel mensen tot onbegrip leidt, is dat het betaalde eigen risico niet aftrekbaar is. Het eigen risico moet je immers uit eigen zak betalen en heeft vaak betrekking op kosten die wel aftrekbaar waren geweest als je ze zelf had moeten betalen buiten de zorgverzekering om.

Scholingskosten

Ook over de aftrek van scholingskosten bestaat nog weleens discussie. Het is noodzakelijk dat de cursus of opleiding die wordt gevolgd bijdraagt aan het toekomstig inkomenspotentieel, een cursus pottenbakken bij de volksuniversiteit zal dus veelal niet aftrekbaar zijn. Een grijs gebied vormen de algemene vaardigheden zoals presenteren, plannen en personal branding. Dit soort vaardigheden dragen uiteraard bij aan een beter functioneren, maar is de cursus of training wel specifiek genoeg toegespitst op uw vakgebied?

In principe zijn kosten van dit soort cursussen niet aftrekbaar, omdat het gaat om kosten met betrekking tot uw persoonlijke ontwikkeling. Hier is echter een uitzondering op: als uw werkgever de vruchten plukt van het feit dat u een cursus gericht op uw persoonlijke ontwikkeling heeft gevolgd. Een goed voorbeeld uit de rechtspraak is een docent op een middelbare school die een managementfunctie beoogde en cursussen op het gebied van communicatie, persoonlijke presentatie en leidinggeven volgde. Zonder het volgen van deze cursussen was het voor deze docent volgens de rechter onmogelijk om de managementfunctie goed te kunnen vervullen. Daarom zijn deze cursussen specifiek genoeg om aftrekbaar te zijn. Uit deze uitspraak kan ook worden opgemaakt dat kosten van cursussen en opleidingen, met het oog op persoonlijke ontwikkeling, die worden gevolgd door iemand die werkloos is ook aftrekbaar kunnen zijn. Namelijk als de cursus of opleiding noodzakelijk is voor het goed kunnen vervullen van een eventuele toekomstige functie.

Bovengenoemde aftrekposten zorgen meer dan eens voor verwarring. Zo zijn onder de vlag van de hypotheekrenteaftrek naast de betaalde rente ook verschillende aankoopkosten aftrekbaar, is het eigen risico van de zorgverzekering niet aftrekbaar terwijl deze wel drukt bij de belastingplichtige en zijn kosten van een presentatiecursus niet aftrekbaar omdat dit niet specifiek genoeg is terwijl goed kunnen presenteren voor bijna elke functie wel een pré is. Geen wonder dat er zoveel mensen zijn die de mist in gaan bij het opstellen van hun aangifte inkomstenbelasting, al dan niet op aanraden van die handige oom.

thom-voorn.jpg

Thom Voorn linkedin-logo.png  
Jr. Belastingadviseur

E. thom.voorn@actan.nl
M. +31 20 653 21 00

 

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00