Disclaimer

Deze site wordt onderhouden door Actan adviseurs & accountants. Er worden geen enkele garanties gegeven op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site. Volledig toegestaan door toepasselijk recht, verwerpt Actan adviseurs & accountants elke garantie, extern of ingesloten, inclusief maar niet beperkt tot, vooronderstelde garanties van toepasselijkheid voor een bepaald doel. Actan adviseurs & accountants is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele gebeurtenissen en daaruit volgende beschadigingen.

Privacy

Geen enkele informatie, verschaft door een bezoeker, zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het verzenden van informatie of een product waar de bezoeker om gevraagd heeft. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, zal op aanvraag zo snel mogelijk verwijderd worden van onze computer(s). Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in het e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Actan adviseurs & accountants, niet toegestaan. Actan adviseurs & accountants staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tevens kan Actan adviseurs & accountants niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopie te verwijderen en te vernietigen. Wanneer bij het e-mailbericht gegevens zijn opgenomen van financiële aard, is hierop - tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven - geen accountantscontrole toegepast.

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00