1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing

Heeft uw bedrijf een informatie- en energiebesparingsplicht, dan is hiervoor vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Bezit u nu een lager niveau van eHerkenning, dan zult u dit tijdig moeten opwaarderen.

Wanneer informatie- en energiebesparingsplicht?

U bent in beginsel verplicht aan de informatie- en energiebesparingsplicht te voldoen als uw bedrijf jaarlijks 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgas of een gelijkwaardige hoeveelheid verbruikt. Er bestaan echter uitzonderingen.

Informatieplicht

Is uw bedrijf informatieplichtig, dan had u uiterlijk 1 juli 2019 via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) digitaal moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Heeft u nog niet gerapporteerd, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Vanaf 1 juli van dit jaar is hiervoor het hogere niveau van eHerkenning nodig.

Erkende maatregelenlijsten energiebesparing

De overheid heeft voor 19 bedrijfstakken lijsten met energiebesparende maatregelen opgesteld, zoals voor hotels en restaurants, de detailhandel en de agrarische sector. De lijsten zijn te raadplegen op de site van de RVO.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van de maatregelen is maximaal vijf jaar. Zo bevat de lijst voor de detailhandel bijvoorbeeld de optie van een tijdklok om daarmee onnodige ventilatie van ruimtes buiten de bedrijfstijden te voorkomen.

Heeft u vragen over de informatie- en/of energiebesparingsplicht, neem dan contact met ons op.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00