Aangiftebrief Loonheffingen verstuurd

De Belastingdienst heeft onlangs de aangiftebrief loonheffingen verstuurd naar alle werkgevers. De brief valt naar verwachting half november in de bus.

Aangiftetijdvak

De aangiftebrief bevat het aangiftetijdvak van de betreffende werkgever. Dit is in beginsel een periode van een maand of van vier weken.

Let op!  Wilt u dit aangiftetijdvak voor het jaar 2020 wijzigen, dan moet u een wijzigingsformulier naar de Belastingdienst sturen en zorgen dat dit uiterlijk 14 december 2019 bij de Belastingdienst binnen is. Het wijzigingsformulier vindt u op de site van de Belastingdienst.

Data

De aangiftebrief bevat verder de uiterste data waarop de loonaangifte en de betaling ervan bij de Belastingdienst binnen moeten zijn. Ook het betalingskenmerk staat erin vermeld.

Eenmalig

De Belastingdienst verstrekt de aangiftebrief één keer, dus zal een werkgever er zelf voor moeten zorgen dat degene die zijn loonaangifte verzorgt, voorzien wordt van de noodzakelijke gegevens.

Heeft u vragen over de aangiftebrief, neem dan contact met ons op.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00