Aanpassing minimumjeugdloon pas vanaf juli 2017

De onlangs voorgestelde aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon zal op z'n vroegst pas ingaan vanaf 1 juli 2017. De aanpassing vergt namelijk de nodige zorgvuldigheid en voorbereidingstijd.

Aanpassing minimumjeugdloon

Als het aan het kabinet ligt gaat het minimumjeugdloon de komende jaren stapsgewijs omhoog. Hierdoor gaan jongeren van 21 jaar op termijn minimaal het minimumloon voor een volwassene verdienen in plaats van het minimumjeugdloon en stijgt het loon van jongeren van 18,19 en 20 jaar.

De aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon werd op 21 april 2016 aangekondigd als onderdeel van een omvangrijk pakket aan arbeidsmarktmaatregelen.

Tijdsbestek

Deze aanpassing heeft wel wat voeten in de aarde. Zo moeten diverse wetten worden aangepast en dat vereist zorgvuldigheid. Een wetsvoorstel volgt naar alle waarschijnlijkheid dit najaar, waarna de parlementaire behandeling kan starten in de Tweede Kamer, gevolgd door de Eerste Kamer. Ook werkgevers en werknemers moeten zich voldoende kunnen voorbereiden op de veranderingen. De daadwerkelijke stapsgewijze aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon is dan ook op z'n vroegst te verwachten per 1 juli 2017.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00