Afvalstoffenbelasting

In het Belastingplan 2014 is de afvalstoffenbelasting heringevoerd per 1 april 2014 in de vorm van een belasting op stortafval. Daarmee wordt de beoogde structurele opbrengst van € 100 miljoen vanaf 2015 niet gehaald. De heffing van afvalstoffenbelasting wordt daarom uitgebreid naar afval dat wordt aangeboden om te verbranden. De belasting wordt geheven van verbrandingsinrichtingen en van stortinrichtingen. De afvalstoffenbelasting ziet alleen op afval dat uit Nederland afkomstig is. Als een belastingplichtige kan aantonen dat afval uit het buitenland afkomstig is, wordt dat afval uitgezonderd van de heffing. Het tarief bedraagt € 13 per ton afval, ongeacht of dit afval wordt  gestort of verbrand. In 2018 wordt de afvalstoffenbelasting geëvalueerd.

Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00