Amsterdam Arena is geen museum

Voor de tweede keer ligt er een procedure over de toepassing van het lage tarief van de omzetbelasting op rondleidingen door de Amsterdam Arena bij de Hoge Raad. In de Arena is een Ajax-museum gevestigd. Deelnemers aan een rondleiding hebben toegang tot het museum. Zonder deelname aan een rondleiding is het museum niet toegankelijk. In de eerdere procedure oordeelde de Hoge Raad dat de Arena geen primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening is. Het verlaagde tarief kon daarom niet op de rondleidingen worden toegepast. Na verwijzing van de procedure oordeelde Hof Den Haag dat de Arena tijdens de rondleidingen een museum is. Door de rondleidingen als museumrondleidingen aan te merken kan het lage tarief wel worden toegepast.

De staatssecretaris van Financiën heeft tegen de ze uitspraak beroep in cassatie ingesteld. De Advocaat-Generaal (A-G) leidt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU af dat de lidstaten een zekere vrijheid hebben bij de invulling van het verlaagde tarief. De omstandigheid dat de Arena primair en permanent is ingericht voor sportwedstrijden en muziekuitvoeringen sluit niet uit dat het gebouw een museum kan zijn. De invulling van het museumbegrip is tamelijk feitelijk. De rode draad lijkt te zijn dat een museum een duurzaam samenhangende collectie moet bevatten. Daaraan lijkt niet te zijn voldaan. De A-G meent daarom dat het lage tarief voor musea niet toepasbaar is op de rondleidingen. De conclusie is dat het beroep in cassatie gegrond is en dat verwijzing moet volgen voor verder feitelijk onderzoek.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00