Beslagvrije voet nu al naar 95 procent

Als bij misbruik van een uitkering een boete wordt opgelegd, mag het inkomen van betrokkene door de boete niet dalen tot onder 90% van het bijstandsniveau. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de Centrale Raad van Beroep, CRvB, beslist dat nu al dient te worden uitgegaan van 95% van het bijstandsniveau.

Bijstandsfraude

In de betreffende zaak was een boete opgelegd aan een ontvanger van bijstand. Deze had geprobeerd een loungecafé op te starten en had deze activiteiten niet doorgegeven aan de gemeente. De ten onrechte ontvangen bijstand werd na controle teruggevorderd, waarbij tevens een boete werd opgelegd. De CRvB besliste dat het maandinkomen van de ontvanger niet onder 95% van de bijstand mocht raken.

Beslagvrije voet

Om te voorkomen dat personen te weinig overhouden om van te kunnen leven, bestaat er een beslagvrije voet. Deze bedraagt thans 90% van de bijstandsnorm.

Wetsvoorstel

Er wordt al enkele jaren gewerkt aan een wetswijziging waarin onder meer deze norm wordt verhoogd naar 95%. Vanwege uitvoeringstechnische problemen is de invoering ervan echter vertraagd. Wel heeft de staatssecretaris de gemeentes gevraagd om bij verrekening van schulden met bijstand nu al met de verhoogde beslagvrije voet rekening te houden.

Nu al anticiperen

Volgens de CRvB, de hoogste rechter in geschillen rond sociale verzekeringen, geldt dit ook voor bestuursorganen die een boete opleggen alsmede voor rechters in eerste aanleg die zelf een boete vaststellen. Ook zij zullen vanaf nu moeten anticiperen op de invoering van de wet waarin wordt uitgegaan van de hogere beslagvrije voet van 95%.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00