Brede weersverzekering vrij van assurantiebelasting

Agrariërs die een zogenaamde brede weersverzekering afsluiten, of hun bestaande brede weersverzekering verlengen, zijn hierover vanaf 2020 geen assurantiebelasting meer verschuldigd. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Brede weersverzekering

Een brede weersverzekering is een verzekering die bestaat sinds 2010. Het is een instrument voor landbouwers om onverzekerbare weersrisico’s af te dekken. Deze verzekering is nu nog belast met 21% assurantiebelasting.

Vrijstelling assurantiebelasting afschaffen

In een motie drong de Tweede Kamer eerder erop aan om in de assurantiebelasting voor dit soort verzekeringen een vrijstelling op te nemen. Met het voorstel wordt aan deze motie invulling gegeven.

Akkoord Europese Commissie

Nederland heeft voor de vrijstelling in de assurantiebelasting al het fiat gekregen van de Europese Commissie. Om er zeker van te zijn dat de afschaffing niet als verboden staatssteun zou worden betiteld, is deze toestemming vooraf gevraagd.

Let op! Voor de vrijstelling is vereist dat de verzekering wordt afgesloten door een actieve landbouwer.

Andere vrijstellingen

Een vrijstelling in de assurantiebelasting is geen nieuw fenomeen. Zo zijn op dit moment bijvoorbeeld ook levensverzekeringen en transportverzekeringen vrijgesteld.

Let op! Het voorstel inzake de vrijstelling moet nog door het parlement worden goedgekeurd.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00