Buitenlandse belastingplicht

In het Belastingplan 2014 is geregeld dat per 1 januari 2015 de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen wordt vervangen door de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Door deze wijziging zouden belastingplichtigen, die in de loop van een kalenderjaar emigreren of immigreren en die in de buitenlandse periode geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn, geen heffingskorting krijgen in dat jaar. Dat wordt ondervangen door de heffingskorting tijdsevenredig toe te kennen voor de periode van binnenlandse of kwalificerende buitenlandse belastingplicht.
Deze wijziging kan pas per 1 januari 2016 worden gerealiseerd. Daarom geldt als overgangsmaatregel dat in 2015 de gehele heffingskorting wordt toegekend aan personen die een deel van het jaar binnenlands of kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn.

Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

SECTORRAPPORT 

 

BRANCHES IN ZICHT 2019

MELD U AAN VOOR ONZE

 

ZOMERBORREL

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00