Buitenlandse belastingplicht

In het Belastingplan 2014 is geregeld dat per 1 januari 2015 de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen wordt vervangen door de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Door deze wijziging zouden belastingplichtigen, die in de loop van een kalenderjaar emigreren of immigreren en die in de buitenlandse periode geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn, geen heffingskorting krijgen in dat jaar. Dat wordt ondervangen door de heffingskorting tijdsevenredig toe te kennen voor de periode van binnenlandse of kwalificerende buitenlandse belastingplicht.
Deze wijziging kan pas per 1 januari 2016 worden gerealiseerd. Daarom geldt als overgangsmaatregel dat in 2015 de gehele heffingskorting wordt toegekend aan personen die een deel van het jaar binnenlands of kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn.

Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00