De juiste rechtsvorm voor een medicus?

Als medicus kunt u uw beroep in diverse rechtsvormen uitoefenen. Welke kiest u en waar hangt dat van af?

Samenwerking?

Medici werken in toenemende mate in allerlei vormen samen. Het kiezen van een rechtsvorm hangt om te beginnen af van de vraag of u alleen voor uzelf werkt of samen met anderen.

Zelfstandig

Zelfstandige medici zijn fiscaal meestal zelfstandig ondernemer of in dienst bij hun eigen bv. Beide rechtsvormen hebben hun eigen fiscale voor- en nadelen. Zo heeft u als zelfstandig ondernemer recht op een aantal specifieke faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Heeft u een bv, dan is het grootste voordeel dat u over de winst die u nog niet aan uw bv onttrekt, nog geen belasting betaalt. Renteloos uitstel van betaling als het ware.

Samenwerking

Samenwerkingsvormen tussen medici hebben vaak de vorm van een maatschap. Net zoals bij een vof is hiervan het fiscale voordeel dat iedere medicus in de maatschap recht heeft op ondernemersfaciliteiten.

Loondienst

Medici kunnen ook in loondienst zijn, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis. Een fiscaal nadeel hiervan is dat er geen recht bestaat op de ondernemersfaciliteiten en dat het volledige loon progressief belast wordt. Wel kan men profiteren van fiscale voordelen voor werknemers.

Tussenvormen

Er zijn ook tussenvormen mogelijk. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een arts die in loondienst is en als zelfstandig ondernemer samenwerkt met een maatschap van specialisten van een ziekenhuis.

Hoge Raad

Eerder sprak de Hoge Raad zich uit over bovenstaande tussenvorm. Het ging om een arts, tevens tandarts, die in loondienst was en daarnaast ook diensten verrichtte voor een ziekenhuis. Voor dat laatste wilde de arts als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt. De arts kreeg gelijk. De Hoge Raad keek daarbij naar het totaal aan feiten en omstandigheden, zoals het lopen van voldoende ondernemersrisico.

Heeft u vragen over de tips, neem dan contact met ons op.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00