Deadline aanvraag subsidie praktijkleren!

Heeft u het afgelopen jaar werknemers binnen uw bedrijf opgeleid, dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 2.700 per leerling. Deze subsidie moet u uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur hebben aangevraagd.

Wanneer subsidie?

De subsidie krijgt u als u aan de voorwaarden voldoet die horen bij de betreffende onderwijscategorie. Deze verschillen voor bijvoorbeeld vmbo en mbo. Kijk hiervoor op de site www.rvo.nl, zoekterm 'praktijkleren'. Ook moet u de subsidie tijdig en digitaal aanvragen.

E-Herkenning

Het aanvragen van de subsidie kan alleen digitaal via e-Herkenning. E-Herkenning kunt u aanvragen via een zestal erkende bedrijven, zie www.eherkenning.nl.

Deadline

In de indieningsperiode van 2018 kunt u subsidie aanvragen voor begeleiding in het schooljaar 2017/2018. Per opleiding verschilt de start- en einddatum. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen, tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur.

Tegemoetkoming kosten

De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt om de leerling binnen uw bedrijf op te leiden. Dit moet blijken uit uw administratie. Daarom is vereist dat u over een praktijkleerovereenkomst beschikt, over een aanwezigheidsregistratie en over een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden en leerdoelen en dergelijke zijn behaald.

Let op! RVO kan via steekproeven controleren of u aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. Zorg daarom dat uw administratie op orde is. Blijkt u ten onrechte de subsidie te hebben ontvangen, dan zal deze terug gevorderd worden.

Heeft u vragen over de subsidie voor praktijkleren of heeft u hulp nodig bij het aanvragen hiervan? Wij helpen u graag verder.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00