Dien een voorstel in voor de Milieu- of Energielijst

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst van 2015. Investeert u in bedrijfsmiddelen die op een van deze lijsten staan, dan levert u dat een fiscaal voordeel op als het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500.

Fiscaal voordeel
Op de Energielijst staan ongeveer 165 innovatieve en energievriendelijke investeringen. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op deze lijst dan heeft u extra fiscaal voordeel. U komt dan namelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) waarmee u 41,5% van het investeringsbedrag extra in mindering kunt brengen op de fiscale winst.

Op de Milieulijst staan jaarlijks ongeveer 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Investeert u in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst dan heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering valt, kunt u maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven (VAMIL).

Tip: Naast de MIA of de EIA kunt u ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen. Een combinatie van EIA en MIA is echter niet mogelijk.

Voorstellen zijn welkom
Jaarlijks past RVO.nl de Energielijst en de Milieulijst aan. Bedrijven kunnen op dit moment voorstellen indienen voor de nieuwe lijsten van 2015. Wilt u bijvoorbeeld zelf een innovatief milieuvriendelijk product op de markt introduceren, dan kunt u uw product op de Milieulijst laten zetten. Daarmee versnelt u de marktintroductie van het nieuwe product. Voorstellen voor de nieuwe Energielijst van 2015 kunt u nog tot 31 augustus 2014 indienen. Voor de nieuwe Milieulijst 2015 kan dit nog tot 1 september 2014. Op RVO.nl vindt u hiervoor de benodigde voorstelformulieren.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00