Doe suppletie btw vóór 1 april 2016

Hebt u over 2015 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat voor 1 april 2016, dan betaalt u geen belastingrente. Betaal de aangegeven btw nog niet, maar wacht op de naheffingsaanslag omzetbelasting. Een correctie van € 1.000 of minder kunt u ook in uw eerstvolgende aangifte verwerken.

Als bij het opmaken van de jaarstukken 2015 blijkt dat u over 2015 te weinig btw hebt betaald, moet u dit corrigeren. Doet u dit  vóór 1 april 2016 dan betaalt u geen belastingrente.

Tip! Corrigeren kan met een suppletie btw. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Doet u de btw-suppletie over 2015 na 31 maart 2016? Dan wordt de belastingrente berekend vanaf 1 januari 2016. Op dit moment bedraagt de belastingrente 4% op jaarbasis.

Kleine correcties

Bedraagt de correctie  € 1000 of minder dan kunt u de correctie ook verwerken in uw eerstvolgende aangifte. U hoeft dan geen suppletie btw te doen en berekening van belastingrente blijft achterwege, ook als de eerstvolgende aangifte pas na 1 april 2016 ingediend hoeft te worden. U krijgt van deze correctie dan ook geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag.

Let op! Ook al dient u de suppletie btw in, toch kunt u een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat u moet betalen. De verzuimboete bedraagt maximaal € 5.278. U krijgt de boete als het te betalen bedrag € 20.000 of meer is, of als het te betalen bedrag 10% of meer is dan de betaalde btw over de tijdvakken waarop de suppletie btw betrekking heeft. Doet u geen suppletie omzetbelasting terwijl u dat wel had moeten doen, dan kunt u boetes krijgen voor onjuiste btw-aangiften, het niet betalen van (een deel van) de btw en het niet doen van de suppletie btw.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00