Dubbele heffing registratiebelasting auto

Bij de registratie van een auto in Nederland moet BPM betaald worden. Inwoners van Nederland die in Nederland gebruik maken van de weg met een niet in Nederland geregistreerde auto moeten eveneens BPM betalen. Volgens het Hof van Justitie EU mag in Nederland BPM worden geheven voor een auto die in een andere lidstaat is geregistreerd en waarvoor bij die registratie belasting is betaald. Voorwaarde is dat de auto in beide lidstaten duurzaam wordt gebruikt. De belasting mag niet discriminerend zijn.

Volgens de Hoge Raad is dubbele heffing ter zake van de registratie van een auto ook toegestaan als iemand in meer dan één lidstaat woont. Het EU-recht verplicht de lidstaten niet om bij de berekening van de hoogte van de belasting rekening te houden met de in de andere lidstaat reeds betaalde registratiebelasting. De Hoge Raad kwam tot dit oordeel in een procedure die betrekking had op iemand met de Belgische nationaliteit die zowel in Nederland als in België over woonruimte beschikte. De personenauto die haar feitelijk ter beschikking stond was voorzien van een Belgisch kenteken. Bij de registratie van die auto was in België Belasting op de inverkeerstelling betaald. Vanwege het gebruik van de weg in Nederland en haar woonplaats in Nederland legde de Belastingdienst een naheffingsaanslag BPM op.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00