Duitse inkeerregeling aangescherpt

Net als de Nederlandse fiscale wetgeving, kent die van Duitsland een inkeerregeling: een regeling voor belastingplichtigen die verzwegen inkomsten alsnog willen melden bij de fiscus zonder strafrechtelijk te worden vervolgd. In Duitsland staat deze regeling bekend onder de term 'Selbstanzeige'. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de regels voor Selbstanzeige fors aangescherpt met als doel belastingontduiking nog consequenter te bestrijden.

Het is nog steeds mogelijk om zonder (strafrechtelijke) sancties in te keren, maar de voorwaarden hiervoor zijn fors verzwaard. Voor iedereen die onbeperkt of beperkt belastingplichtig is in Duitsland (waaronder Nederlanders die in Duitsland wonen of daar hun onderneming drijven) is het zaak hiervan kennis te nemen.

Wijzigingen Duitse inkeerregeling
Sinds 2015 is inkeer zonder strafrechtelijke vervolging alleen nog mogelijk, als de ontdoken belasting niet meer bedraagt dan € 25.000 (voorheen was dit € 50.000). De toeslag die bij overschrijding van dit bedrag moet worden betaald om onder strafvervolging uit te komen, is fors opgetrokken (voorheen 5%) en afhankelijk gemaakt van het bedrag aan ontdoken belasting. Bij bedragen van:

  • meer dan € 25.000 maar minder dan € 100.000, bedraagt de toeslag 10%;
  • meer dan € 100.000 maar minder dan € 1.000.000, bedraagt de toeslag 15%;
  • meer dan € 1.000.000 bedraagt de toeslag 20%.

Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00