Eigenrisicodrager worden? Dien dit vóór 2 oktober in!

Kunt en wilt u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden voor de WGA of voor de Ziektewet? Dan is actie geboden. Uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet namelijk uiterlijk op 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers. U kunt dit risico ook onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. In tegenstelling tot voorgaande jaren omvat vanaf 1 januari 2017 het eigen risico de totale WGA-lasten. De WGA-vast en de WGA-flex worden dan aan elkaar gekoppeld.

Let op! Uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap WGA voor 2017 moet vóór 2 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Tevens dient deze vergezeld te gaan van een garantieverklaring van een erkende bank of een erkende verzekeraar.

Eigenrisicodrager ZW

U kunt er ook voor kiezen om het risico van toekomstige ZW-uitkeringen van bepaalde (ex-) werknemers zelf te dragen, dan wel deels of volledig particulier te verzekeren. Ook voor het eigenrisicodragerschap ZW voor het jaar 2017 geldt dat de aanvraag vóór 2 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Let op! Uw aanvraag ZW-uitkeringen dient vergezeld te gaan van een kopie van de afspraken die u heeft gemaakt over de verzuimbegeleiding van zieke (ex-)werknemers die onder het eigen risico vallen.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

SECTORRAPPORT 

 

BRANCHES IN ZICHT 2019

MAAK KENNIS MET

 

DE MENSEN
 

VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00