Einde dienstverband door opzegging of door vroegpensioen?

In verband met slechte bedrijfsresultaten vroeg een werkgever aan het UWV om een ontslagvergunning voor 18 van zijn 20 werknemers. Met 15 van deze werknemers werd een beëindigingsovereenkomst gesloten voordat de ontslagvergunning was verleend. Nadat voor de resterende drie werknemers de ontslagvergunning was verleend, heeft de werkgever de arbeidsovereenkomsten met hen opgezegd tegen 31 maart 2011. Een van deze drie werknemers maakte gebruik van de mogelijkheid om met vroegpensioen te gaan. Dat vroegpensioen ging echter al in op 1 maart 2011. De werknemer vorderde schadevergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst. Volgens de werkgever was dat niet aan de orde omdat de arbeidsovereenkomst was beëindigd door het vroegpensioen en niet door opzegging door de werkgever.

Hof Den Bosch was van oordeel dat het dienstverband door opzegging door de werkgever was geëindigd. Zou de werkgever de arbeidsovereenkomst niet hebben opgezegd, dan zou de werknemer in ieder geval op dat moment geen gebruik gemaakt hebben van de vroegpensioenregeling. Volgens het hof is alleen de datum van het einde van de arbeidsovereenkomst naar voren gehaald in de tijd door de gebruikmaking van de vroegpensioenregeling. Vervolgens oordeelde het hof dat de opzegging kennelijk onredelijk was. De werknemer had recht op vergoeding van de door hem geleden schade.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00