Einde ouderentoeslag voor de vermogende oudere

Het kabinet wil voor iedereen een gelijke belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen (box 3). De extra verhoging van het heffingvrije vermogen voor ouderen (ouderentoeslag) komt dan ook te vervallen per 1 januari 2016. Dit kan gevolgen hebben voor de AOW-gerechtigde met inkomen uit sparen en beleggen.

Ouderentoeslag

In box 3 geeft u uw inkomen uit sparen en beleggen op. Daarover betaalt u belasting. Een vast bedrag van uw vermogen is echter vrijgesteld. Dit zogenoemde heffingvrije vermogen bedraagt € 21.330 (2015) per belastingplichtige. Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan kan dit heffingvrije vermogen nog worden verhoogd met een ouderentoeslag. 

Let op! U heeft alleen recht op de ouderentoeslag wanneer u aan het eind van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt en uw inkomen uit werk en woning (box 1) niet meer is dan € 20.075 (2015). Bovendien mag uw vermogen na aftrek van het heffingvrije vermogen (grondslag sparen en beleggen) en vóór toepassing van de ouderentoeslag niet meer bedragen dan € 282.226 (€ 564.451 voor fiscale partners, 2015). 

De ouderentoeslag vervalt vanaf 2016. Door het vervallen van deze extra verhoging van het heffingvrije vermogen betaalt u als AOW-gerechtigde mogelijk meer belasting over het jaar 2016. Dit kan ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt of andere tegemoetkomingen waarbij uw inkomen of vermogen een rol speelt. 

Tip: De Belastingdienst heeft aan de hand van diverse rekenvoorbeelden de gevolgen in kaart gebracht van het wegvallen van de ouderentoeslag. 


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00