Fiscale eenheid aangaan of verbreken

Onderneemt u vanuit meerdere BV’s, dan is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting een overweging waard. Naast voordelen zijn er echter ook nadelen. Wenst u een fiscale eenheid aan te gaan of te verbreken per 1 januari 2015 dan moet een verzoek hiertoe op tijd bij de Belastingdienst binnen zijn.

Fiscale eenheid
Op verzoek en onder voorwaarden kan uw holding (moedervennootschap) samen met één of meer dochtervennootschappen (werk-BV's) voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Zij worden dan gezien als één belastingplichtige.

Tip: Bij een fiscale eenheid hoeft er maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend.

Voordelen
Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kent enkele belangrijke voordelen. Zo kunnen verliezen en winsten onderling worden verrekend en kan er zonder fiscale gevolgen tussen de BV’s 'geschoven' worden met activa. Reorganisatie is onder voorwaarden binnen de fiscale eenheid zonder belastingheffing mogelijk en er is geen winstneming op onderlinge transacties.

Nadelen
Naast voordelen zijn er ook nadelen. Er kan bijvoorbeeld maar eenmaal geprofiteerd worden van het 20%-vennootschapsbelastingtarief over de eerste € 200.000 belastbare winst. Over het meerdere is 25% belasting verschuldigd. Zijn er binnen de fiscale eenheid meerdere BV’s met een winst boven de € 200.000 dan kan dus maar één keer gebruik worden gemaakt van het 20%-tarief. Zo kan het voordeel van een fiscale eenheid omslaan in een nadeel.

Let op! Een ander belangrijk nadeel is dat iedere bv hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid.

Ook voor de investeringsaftrek kan een nadeel optreden. Deze wordt namelijk beperkt doordat de investeringen van alle deelnemende BV’s bij elkaar worden opgeteld.

Verzoek
Een verzoek om een fiscale eenheid aan te gaan of te verbreken moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst. Hiervoor moet een aantal formulieren worden ingevuld. Om een fiscale eenheid per 1 januari 2015 aan te kunnen gaan moet het verzoek zijn ingediend vóór 1 april 2015. Voor het beëindigen van een fiscale eenheid per 1 januari 2015 moet het verzoek uiterlijk op 31 december 2014 bij de Belastingdienst binnen zijn.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00