Formulier voor afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer beschikbaar

De Belastingdienst heeft het informatieformulier beschikbaar gesteld, waarmee u als dga kenbaar kunt maken dat u heeft gekozen voor afkoop van uw pensioen in eigen beheer of voor omzetting in een oudedagsverplichting.

Keuzemogelijkheden

Vanaf 1 april wordt het pensioen in eigen beheer afgeschaft. Bouwt u pensioen in eigen beheer op, dan is vanaf 1 juli 2017 verdere opbouw niet meer mogelijk. Voor de opgebouwde pensioenaanspraken krijgt u drie jaar de tijd om te kiezen uit drie mogelijkheden:

  1. Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting;
  2. Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting;
  3. Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.

Informatieformulier

Kiest u voor afkoop of omzetting dan moet u de Belastingdienst hiervan op de hoogte brengen binnen één maand na het tijdstip van afkoop of omzetting. Daarvoor dient het speciale informatieformulier dat vanaf nu beschikbaar is. Op dit informatieformulier moet een aantal gegevens worden ingevuld, zoals: persoonsgegevens, gegevens van uw bv, het tijdstip van afkoop of omzetting en de commerciële en fiscale balanswaarde van uw pensioenaanspraak op vier verschillende momenten. Het informatieformulier moet zowel door u als uw (ex-)partner zijn ondertekend, wanneer hij of zij recht heeft op een deel van uw eigenbeheerpensioen.

Let op! Heeft uw partner of ex-partner recht op een deel van uw pensioen in eigen beheer, dan moet u met elk van hen een apart formulier invullen.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00