Ga aan de slag met dossieropbouw

Vanaf 1 juli 2015 kunt u een medewerker pas ontslaan als u een gedegen dossier kunt laten zien. Dossieropbouw kost tijd. Wacht er dus niet mee tot 1 juli 2015, maar ga nu al aan de slag.

Toetsingskader ontslag
Wilt u een disfunctionerende medewerker ontslaan, dan geldt er vanaf 1 juli 2015 een streng toetsingskader. Het disfunctioneren mag niet te wijten zijn aan een gebrek aan aandacht voor scholing en arbeidsomstandigheden aan uw kant. Daarnaast moet een verbetertraject zijn doorlopen dat ook nog eens op gezette tijden is gemonitord en geëvalueerd. Zo nodig moet de werknemer tijdens dit traject door coaching of scholing zijn ondersteund. Verder moeten in het personeelsdossier schriftelijke verslagen van gevoerde gesprekken en gemaakte afspraken in het kader van het verbetertraject zijn opgenomen.

Ontbinding nieuwe stijl
Wilt u een niet functionerende medewerker ontslaan, dan moet u vanaf 1 juli 2015 naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. De kantonrechter moet beoordelen of u alle genoemde processtappen goed hebt doorlopen. Is dat niet het geval, dan zal de kantonrechter niet overgaan tot ontbinding. U wordt dan terug naar huis gestuurd om uw huiswerk – ofwel het opbouwen van een steekhoudend dossier – opnieuw te gaan doen.

Vergoeding
Als de rechter de arbeidsovereenkomst met een looptijd van minimaal twee jaar ontbindt, heeft een werknemer als uitgangspunt recht op een transitievergoeding (de kantonrechtersformule wordt per 1 juli 2015 afgeschaft). Dit laatste is niet aan de orde als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer.

Tip: Maak nu al werk van uw dossieropbouw. Pas als u kunt aantonen dat u alles in het werk hebt gesteld om het functioneren van uw werknemer te verbeteren, kan de kantonrechter vanaf 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst van uw werknemer ontbinden.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00