Geen afkoopvoordeel pensioen in eigen beheer voor Nederlandse dga in België

Bent u dga met pensioen in eigen beheer en woonachtig in België? En bent u van plan om uw pensioen in eigen beheer af te kopen? In dat geval profiteert u helaas niet van de belastingkorting bij afkoop. Het bedrag van deze belastingkorting is namelijk alsnog belast in België.

Keuzemogelijkheid

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Tot eind 2019 kunt u nog kiezen wat u met het reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wenst te gaan doen. U kunt kiezen tussen:

  • afkopen met een belastingkorting;
  • omzetten in een oudedagsverplichting;
  • het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten, maar wel zonder verdere opbouw.

Afkopen met korting

Kiest u voor afkoop dan is dit belast, maar u krijgt wel een belastingkorting. In 2017 bedroeg de belastingkorting 34,5%, in 2018 is deze 25% en in 2019 bedraagt de belastingkorting 19,5%.

Let op! De belastingkorting wordt maximaal verleend over de fiscale (balans)waarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015. Over de waardestijgingen na die datum wordt geen korting verleend.

Belast in België

Alhoewel afkoop lang niet altijd de beste keuze is, kiezen veel dga's vanwege de belastingkorting toch voor deze optie. Omdat u woonachtig bent in België levert het afkopen van uw pensioen in eigen beheer echter nauwelijks voordeel op. Onlangs is namelijk duidelijk geworden dat de Belgische Belastingdienst, op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en België, belasting zal heffen over de door Nederland verleende belastingkorting bij afkoop van het pensioen in eigen beheer.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

Relevante artikelen voor u als ondernemer

 

Het Corona dossier

maak kennis met

 

DE MENSEN


VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00