Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als ondernemers investeren, bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Door uw investeringen goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren en voorkomen dat u deze terug moet betalen.

Extra aftrek

De KIA is een extra aftrek op de winst. Naast de normale afschrijvingen, mag u een extra percentage van het investeringsbedrag aftrekken.

Omvang KIA

De KIA is bedoeld voor kleinere investeerders. Daarom loopt de KIA vanaf een investeringsbedrag van € 106.150 af naarmate de omvang van de investering toeneemt. De KIA bedraagt maximaal 28%.

Ondergrens en bovengrens

De KIA kent een ondergrens van € 2.300. Alleen als u in een jaar meer investeert dan € 2.300, heeft u recht op de KIA. De bovengrens van de KIA is € 318.449. Investeert u in 2019 meer dan dit bedrag, dan krijgt u geen KIA.

Investeringen clusteren of splitsen

U kunt proberen de ondergrens te mijden door kleinere investeringen door de jaren heen te clusteren. Investeert u bijvoorbeeld in 2019 en 2020 beide jaren voor € 2.000, dan krijgt u geen KIA. Investeert u alleen in 2019 voor € 4.000 en in 2020 niet, dan levert dit € 1.120 aan KIA op.

Andersom kunt u grotere investeringen zo mogelijk beter splitsen. Een investering in 2019 van € 400.000 levert geen KIA op. Investeert u in 2020 niet, dan kunt u beter uw investering splitsen en bijvoorbeeld in 2019 én 2020 ieder jaar € 200.000 investeren. Dit levert bijna € 18.000 aan KIA op.

Voorkom terugbetalen

Als u een investering binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u investeerde, weer afstoot, moet u de KIA over de verkoopopbrengst terugbetalen. U kunt dit dus voorkomen door pas na deze termijn een bedrijfsmiddel af te stoten.

Heeft u vragen over de KIA, neem dan contact met ons op.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00