Heffingsplafond belasting op leidingwater

Volgens de Begrotingsafspraken 2014 is de belasting op leidingwater verhoogd. Het voor die belasting geldende heffingsplafond van 300 m³ zou per 1 juli 2014 vervallen. Naar nu blijkt leidt het vervallen van het heffingsplafond tot een aantal niet beoogde gevolgen. Er ontstaan negatieve milieueffecten, innovatie wordt ontmoedigd en een beperkte groep bedrijven wordt geconfronteerd met willekeurige gevolgen. De uitvoering van de regelgeving voor waterbedrijven en Belastingdienst wordt zeer complex. Het kabinet ziet daarom af van het vervallen van het heffingsplafond en van de wijziging van tarieven en schijflengtes zoals die per 1 januari 2015 zou worden doorgevoerd. De hierdoor ontstane derving van belastingopbrengsten zal worden gecompenseerd door aanpassing van milieubelastingen. Een en ander wordt uitgewerkt in het Belastingplan 2015.

Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00