Herziening na overgang algemeenheid van goederen

De overgang van een algemeenheid van goederen is geen levering voor de omzetbelasting. Degene op wie de goederen overgaan, treedt in de plaats van de ondernemer die de goederen overdraagt. Dat in de plaats treden houdt in dat rechten en verplichtingen van de overdrager overgaan op de overnemer. Dat heeft gevolgen voor de toepassing van de herzieningsregeling voor de aftrek van voorbelasting. Herziening van de aftrek van voorbelasting vindt plaats bij de aangifte over het laatste belastingtijdvak van het boekjaar. De herziene belasting wordt in één keer aan het einde van het boekjaar verschuldigd. Bij de laatste aangifte over het boekjaar waarin een overgang van een algemeenheid van goederen heeft plaatsgevonden, komt de omzetbelasting, die wegens herziening verschuldigd wordt, voor rekening van de overnemer. De opvatting dat de herziene omzetbelasting in de loop van een boekjaar verschuldigd wordt is volgens de Hoge Raad niet juist.

Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00