Het verdelen van pensioen in eigen beheer

Ik ben ondernemer met een bv. Als directeur-grootaandeelhouder heb ik pensioen in eigen beheer opgebouwd. Ik lig in scheiding en mijn echtgenoot eist afstorting van de helft van mijn ouderdomspensioen en haar nabestaandenpensioen. Dat geld heeft de bv niet. Wat kan ik doen?

Het uitgangspunt is dat uw echtgenoot bij echtscheiding recht heeft op afstorting van de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Dat geldt dus ook voor het pensioen in eigen beheer.

Als uw echtgenoot afstorting eist en er onvoldoende dekking is voor het opgebouwde pensioen, zoals in uw geval, kan de continuïteit van de bv door de afstortingsverplichting in gevaar komen. U kunt de rechter er dan van proberen te overtuigen dat afstorting niet (volledig) hoeft te worden gehonoreerd.

Tip: Vorig jaar heeft de rechter beslist dat het effectief beschikbaar bedrag voor uitkeringen van de pensioenen evenredig moet worden verdeeld over de pensioenrechten van de echtgenoten. Dat houdt in dat de onderdekking voor rekening van beide echtgenoten komt. De reikwijdte van deze uitspraak is niet precies bekend, maar geeft wel ruimte (voor geschillen) bij verdeling van het pensioen in eigen beheer in het kader van echtscheiding. 


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00