Hypotheekrenteaftrek woning in aanbouw

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de wet hypotheekrenteaftrek voor een eigen woning niet toestaat voor het moment waarop met heien of het leggen van de fundering is begonnen. Deze uitleg van het begrip woning in aanbouw is beperkter dan de wetgever heeft bedoeld. Volgens die bedoeling is al sprake van een eigen woning wanneer de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen. Vooruitlopend op een aanpassing van de wet IB 2001 heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit over de toepassing van de eigenwoningregeling een goedkeuring opgenomen. De goedkeuring houdt in dat het begrip woning in aanbouw wordt verruimd waardoor hypotheekrenteaftrek ook mogelijk wordt als de feitelijke bouwwerkzaamheden nog niet zijn begonnen.

Bij nieuwbouw is sprake van een woning in aanbouw vanaf het moment van sluiten van de koop-aannemingsovereenkomst. De koper moet aannemelijk maken dat die woning in aanbouw bestemd is om nog in dat kalenderjaar of in een van de drie volgende jaren als zijn hoofdverblijf te dienen. Bij een bouwkavel mag worden aangenomen dat in ieder geval vanaf zes maanden voor de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden sprake is van een woning in aanbouw.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

SECTORRAPPORT 

 

BRANCHES IN ZICHT 2019

MAAK KENNIS MET

 

DE MENSEN
 

VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00