Inkomensvoordeel LIV? Uiterlijk 31 januari!

Uiterlijk 31 januari moet u de laatste loonaangifte over 2018 indienen. Op basis van deze aangifte wordt beoordeeld of u recht heeft op tegemoetkomingen voor bepaalde medewerkers met een laag loon.

LIV en LKV

U kunt als werkgever voor uw werknemers recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV) en voor jongere werknemers het jeugd-LIV. Hiervoor hoeft u geen aanvraag te doen. Het UWV bepaalt aan de hand van de loonaangifte over 2018 of het (jeugd-)LIV over dat jaar aan u wordt uitbetaald. U kunt voor werknemers, die aan de voorwaarden daarvoor voldoen, ook recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). Hiervoor moet u wél een aanvraag doen in de loonaangifte over 2018.

Correctie voorlopige berekeningen

De genoemde voordelen worden alleen toegewezen als dat uit de loonaangifte blijkt. Het is van groot belang dat u de voorlopige berekening die de Belastingdienst vóór 15 maart 2019 stuurt goed controleert. Als u deze berekening niet heeft ontvangen, terwijl u er wel recht op heeft, óf de berekening klopt niet, is dit nog tot en met 1 mei 2019 te repareren. Dat doet u door een correctiebericht over 2018 in te sturen.


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

SECTORRAPPORT 

 

BRANCHES IN ZICHT 2019

Eindejaarseminar Doorzettingsvermogen

 

TERUGBLIK

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00