Kerstpakket voor uw vrijwilligers? Let op!

Zijn er binnen uw organisatie ook vrijwilligers werkzaam en krijgen deze ook dit jaar weer een kerstpakket? Laat de fiscale gevolgen u dan niet verrassen.

U kunt onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw vrijwilligers geven als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • uw organisatie is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld, of uw organisatie is een ANBI of sportvereniging of sportstichting,
  • de vrijwilliger doet de werkzaamheden voor uw organisatie niet voor zijn beroep en er bestaat geen arbeidsovereenkomst tussen uw organisatie en de vrijwilliger,
  • de vrijwilliger ontvangt van uw organisatie uitsluitend vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 4,50 per uur met een maximum van € 150 per maand en € 1500 per jaar.

Let op! Is de vrijwilliger jonger dan 23 jaar dan geldt een maximale uurvergoeding van € 2,50.

Als voldaan is aan alle voorwaarden wordt de vrijwilliger geacht niet in dienstbetrekking werkzaam te zijn bij uw organisatie. De ontvangen vergoedingen en verstrekkingen zijn dan onbelast. U hoeft dan ook geen loonheffing in te houden.

Vrijwilligersregeling

Wees u er wel van bewust dat de waarde van het kerstpakket meetelt voor de grenzen van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Ontvangen uw vrijwilligers dus al een vergoeding van € 1.500 per jaar dan zal verstrekking van het kerstpakket er toe leiden dat u de vrijwilligersregeling niet kan toepassen. U moet dan beoordelen of de vrijwilliger bij u in dienstbetrekking is. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Doe de

 

MKB branchescan

 

Krijg inzicht in uw positie in de branche

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00